Elevene legger føringen

Selvlaget pledd for samhold: Øverst f.v.: Zeriane M.G. Løken (15), Karita Gusland (14), Ida A.K. Dyrø (13), Fredrik Wachelin (15), Sindre Manvik (14), Mille L. Eilertsen (14), Synne Halvorsen (14), Marius R. Wulfken (14), Tonje Halvorsen (14), Madelen Gabrielsen (14), Ida Thoresen (13), Philip A. Eliassen (14), Lam Jopperud (13), Sondre Sæthre (14), Sondre S. Øttl (14), Alfred Hauane (14), Sebastian Moland (15), Jacob Christensen (15), Sander O.N. Sjøblom (14), Kristian B. Granaas (14) og Rebekka Anvik (14).

Selvlaget pledd for samhold: Øverst f.v.: Zeriane M.G. Løken (15), Karita Gusland (14), Ida A.K. Dyrø (13), Fredrik Wachelin (15), Sindre Manvik (14), Mille L. Eilertsen (14), Synne Halvorsen (14), Marius R. Wulfken (14), Tonje Halvorsen (14), Madelen Gabrielsen (14), Ida Thoresen (13), Philip A. Eliassen (14), Lam Jopperud (13), Sondre Sæthre (14), Sondre S. Øttl (14), Alfred Hauane (14), Sebastian Moland (15), Jacob Christensen (15), Sander O.N. Sjøblom (14), Kristian B. Granaas (14) og Rebekka Anvik (14).

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Elevene har selv lagt føringen for arbeidet med VIS på Ra ungdomsskole. Dette har blant annet resultert i «First Monday», elevkvelder, formingsprosjekter og en RaBra-forestilling i ny drakt.

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

På Ra ungdomsskole har allerede pågående prosjekter nå fått VIS-drakt. Blant annet har skolens årlige forestilling, RaBra, i år hatt vennskap, inkludering og sosial kompetanse (VIS) som tema.

– Hver nummer skulle ha VIS som tema. Og det ble faktisk veldig bra. Dette var et prosjekt som fokuserte på inkludering, sier medlem i elevrådet, Jacob Christensen (15).

Lar elevene påvirke egen hverdag

Rektor ved Ra ungdomsskole, Simen Aas Løwer, forteller at skoleledelsen i stor grad har latt elevene legge føringen for VIS-prosjektet på Ra.

– Vi er opptatt av at elevene skal få innflytelse på egen hverdag og skape et godt skolemiljø gjennom samarbeid. Det vi fokuserer på er trivsel både i undervisning og ellers, sier han.

– Vi tenker nå både nytt, ved å fokusere på økt vennskap og bedre trivsel, men vi ønsker også å sette dette inn i ting vi allerede arrangerer, og forbedre disse, sier Aas Løwer. 

Rabra: Årets RaBra hadde VIS som tema. Over scenen står det nå «SHOW = VIS».

Rabra: Årets RaBra hadde VIS som tema. Over scenen står det nå «SHOW = VIS».

Lærer Elin Dahling legger til at elevrådet har lagt opp handlingsplaner for VIS, og at lærerne konsulterer disse planene i undervisningen.

– Det er ordentlige planer med mål og aktiviteter, og når vi legger opp undervisningsuka, ser vi mye på disse planene, sier hun.

Elevrådsrepresentanter Christensen og Anvik forteller at elevrådet har forholdt seg til elevundersøkelser når de har lagt opp VIS-prosjekter.

– De viser at mobbing ikke er et stort problem her, men det er jo likevel noe som alltid kan skje, og som vi alltid jobber for å forebygge, sier Christensen.

– Vi i elevrådet har vært rundt og snakket med de ulike trinnene om hvorfor VIS er viktig, og i hver base henger det plakater med hva VIS står for. Står noen alene i friminutter og lignende, er det vårt ansvar å sørge for at de blir inkludert, mener han, og legger til at VIS ikke er noe som gjøres én dag, men hele tiden.

Egne elevstyrte VIS-prosjekter

Anvik forteller at de har satt i gang en rekke tiltak som skal fremme VIS.

– Vi arrangerer elevkvelder, der en alltid kan finne noen å være med, og vi har startet noe vi kaller «First Monday» første mandag i måneden der vi har et tema. For eksempel har vi hatt blåmandag, der alle skal kle seg i blått. Vi deler ut premier til klassen der flest elever har deltatt. Dette er ting som bidrar til å skape samhold i klassene, mener hun.

8. klasse på Ra ungdomsskole har også startet et samarbeid med Verdensmesteren skole som skal fremme inkludering og vennskap.

– Vi har hatt litt kontakt med dem før også, og nå har vi begynt å jobbe sammen med dem. Det kan hende at det bidrar til norskopplæringen deres, og det er også fint for oss å få innblikk i hvordan det er å vokse opp i Norge for en som ikke er herfra. Det er både fint og lærerikt for oss, sier Anvik.

– Vi har også hatt en del kunst og håndverk-prosjekter med VIS som tema. 10. klasse har hatt et VIS-sluttprosjekt, og 9. klasse har strikket og tovet et stort sitteunderlag som nå henger på veggen, forteller Christensen. Elevene legger til at disse formingsprosjektene skal symbolisere vennskap.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags