Flyr høyt mot mobbing

Slapp vennskapsdrager på mølen: Som ledd i VIS-prosjektet har elevene ved Jordet skole laget vennskapsdrager, som de slapp i fellesskap på Mølen. Fra venstre: Peder Mollerud Torhaug, Ina Halle Haugen, Louise Bjørelind, Kristine Ramm, Maria Espenes Ludvigsen og Aksel Peder Høeg     Peder Mollerud Torhaug, Ina Halle Haugen, Louise Bjørelind, Kristine Ramm, Maria Espenes Ludvigsen og Aksel Peder Høeg.

Slapp vennskapsdrager på mølen: Som ledd i VIS-prosjektet har elevene ved Jordet skole laget vennskapsdrager, som de slapp i fellesskap på Mølen. Fra venstre: Peder Mollerud Torhaug, Ina Halle Haugen, Louise Bjørelind, Kristine Ramm, Maria Espenes Ludvigsen og Aksel Peder Høeg Peder Mollerud Torhaug, Ina Halle Haugen, Louise Bjørelind, Kristine Ramm, Maria Espenes Ludvigsen og Aksel Peder Høeg.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

En egen kjøkkengruppe,VIS-uke, kunst og håndverk-prosjekter som vennskapsdrager og arrangementet«Stjerner i sikte». Det er bare noen av tiltakene for et bedre miljø på Jordet skole.

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

Les alle skolesakene her

Jordet skole har siktet mot et bredt nedslagsfelt i arbeidet med VIS. Blant annet har de tatt VIS inn i fritidsaktiviteter gjennom en såkalt Fairplaydag, inkludert foreldrene i arbeidet og gjennomført en rekke VIS-relaterte prosjekter.

Det er et aktivt år Jordet skole nå legger bak seg. I markeringen av VIS har elever og lærere gjennomført en lang rekke prosjekter. Blant annet har de arrangert det de kaller «Trivselselevprosjektet», en egen kjøkkengruppe og VIS-uke, gjennomført kunst og håndverk-prosjekter som vennskapsdrager og arrangert det de kaller «Stjerner i sikte».

– Jordet skole har hatt et ekstra fokus på inkludering, gode holdninger og å forebygge mobbing over flere år. For tre år siden startet vi sammen med Stavern skole «Trivselselevprosjektet». Fra Jordet skole får åtte elever muligheten til å bli smykke seg med denne tittelen. Disse elevene blir skolert i gode holdninger, hvordan de kan oppdage elever som har det vanskelig, hva det vil si å være et forbilde og hvordan de kan hjelpe noen som har skadet seg, sier lærer og hovedansvarlig for VIS ved skolen, Merethe Sørum Vestnes, som mener dette er en god måte å få frem budskapet på.

– Ved at disse elevene selv modellerer gode holdninger og er de eldste på skolen, setter de en viktig standard for oppførselen elevene imellom, sier hun.

Avla ed mot mobbing

Kjøkkengruppa: Er blant de mange VIS-prosjektene elevene ved Jordet skole gjennomfører.

Kjøkkengruppa: Er blant de mange VIS-prosjektene elevene ved Jordet skole gjennomfører.

Under VIS-uka skolen arrangerte ledet Trivselselevene an i fellesdans, og gikk i bresjen for flere av aktivitetene. Under markeringen av VIS avla samtlige elever ved skolen en ed mot mobbing. Skolen arrangerte også hemmelig venn, og elevene har laget vennskapsarmbånd og deltatt i samtaler som skal bevisstgjøre om inkludering.

Sørum Vestnes presiserer at arbeidet mot mobbing først er av verdi når det gjennomføres jevnlig, og ikke som et engangsprosjekt. Hun legger til at Jordet skole jobber mye med dette også utenom VIS.

– Hvert eneste år har vi en felles markering mot mobbing. Da avlegger alle elevene ed på at de ikke skal mobbe. Vi prøver å skape dette til en positiv happening, med sang og dans i tillegg til avlegging av ed. Å jobbe for å skape bevisstgjøring av viktigheten om å inkludere krever fokus og innsats på det jamne, ikke bare en happening i ny og ne, sier hun.

Har tatt vis inn i sporten: Jordet skole arrangerte «Fairplaydag», og trakk VIS inn i sporten.

Har tatt vis inn i sporten: Jordet skole arrangerte «Fairplaydag», og trakk VIS inn i sporten.

Jobber bredt med VIS

Sørum Vestnes trekker også frem at elevene ved Jordet og Stavern skole hvert år deltar på en felles «Fairplaydag», der gode holdninger også skal innlæres i aksjon.

– Denne dagen er gjennomsyret av gode holdninger, og hvordan de kommer til uttrykk på idrettsbanen, forteller hun.

VIS kommer også inn i aktiviteter som «Stjerner i sikte, en forestilling elevrådet arrangerer i samråd med Trivselselevene.

– Å tørre å stå på en scene, samt være et godt publikum krever gode holdninger og en skolekultur som er preget av trygghet, mener Sørum Vestnes.

Jordet skole jobber også bevisst for å inkludere foreldrene i VIS.

– For å skape gode holdninger, har foreldrene en viktig rolle. Vi utarbeidet derfor en presentasjon om VIS, som ble vist på alle foreldremøtene som ble avholdt på skolen. Ved å gjøre dette, samarbeider vi med foreldrene om å skape inkludering, noe som bidrar til at VIS får en ekstra tyngde både hos foreldre og elever, avslutter hun.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags