Gir billetter for framsnakking

For vennskap, inkludering og sosial kompetanse: Allerede i 2014 lagde elevene ved Østre Halsen skole vennskapsvegg. Her viser de fram heklingsballen de sammen har laget, som skal symbolisere samhold.

For vennskap, inkludering og sosial kompetanse: Allerede i 2014 lagde elevene ved Østre Halsen skole vennskapsvegg. Her viser de fram heklingsballen de sammen har laget, som skal symbolisere samhold.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Framsnakking av medelever har i år blitt premiert på Østre Halsen skole, der det har blitt utdelt «Framsnakkingsbilletter». Elever ved skolen mener de har sett en bedring i trivsel.

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

Les alle skolesakene her

På Østre Halsen skole har formingsprosjekter vært viktige i VIS-markeringen. Flere elever forteller om prosjekter de har gjennomført i kunst og håndverk, gjerne fulle av symbolikk om vennskap og samhold. Blant annet har elevene laget vennskapslykter, som skal signalisere at alle er unike og lyser opp på sin ulike måte, men at alle samtidig er laget av det samme. I tillegg har samtlige elever ved skolen vært med på et felles hekleprosjekt.

– Vi har laget en fingerheklingsball som hele skolen har vært med på. Den skal symbolisere samhold, sier rektor Grethe Ofstad Kulseng.

Laget vennskapsstige

Som sitt bidrag til formingsprosjektene som skulle markere VIS-arbeidet ved skolen, har 6. klasse på Østre Halsen laget en vennskapsstige. Ideen bak er spekket med symbolikk, forteller elevene.

– Hver elev i 6. klasse laget en figur av seg selv, og den figuren fikk en plass i denne vennskapsstigen, forteller elev i 6. klasse Ebba L. Engdahl (12).

Vennskapsstige: Ebba L. Engdahl (12), Emilie Bjørnstad (11) og resten av elevene i 6. klasse har laget vennskapsstige som ledd i VIS.

Vennskapsstige: Ebba L. Engdahl (12), Emilie Bjørnstad (11) og resten av elevene i 6. klasse har laget vennskapsstige som ledd i VIS.

– Det at vi står sammen i en stige skal vise at vi klatrer oppover på forskjellige måter, forklarer hun.

– Og det skal også symbolisere at vi hjelper hverandre på veien oppover, legger medelev Emilie Bjørnstad (11) til, og gjør det klart at denne symbolikken har vært viktig for elevene.

Holdt foredrag om mobbing

Disse to sjetteklasseelevene ble tidligere i år satt til å holde foredrag for resten av skolen, med mobbing som tema.

– Det var interessant og lærerikt, sier Engdahl, og forteller at dette faller innunder skolens VIS-markering, med økt fokus på mobbing og inkludering.

– Vi har lært mye, og jeg synes elevene har blitt flinkere til å jobbe mot mobbing. Vi merker særlig at de voksne også griper enda mer fatt i mobbing, mener Bjørnstad.

Framsnakkingsbilletter

For noen av elevene ved Østre Halsen skole arrangerte lærerne en ordning de kalte «framsnakkingsbilletter», der de ble tildelt billetter for framsnakking av medelever. Skolen har også arrangert vennskapsuke.

– Der var fokus på vennskap på tvers. Det betød blant annet at vi jobbet med å fremme vennskap på tvers av klassetrinn, forteller Ofstad Kulseng.

Nytt i år er det at skolen gjennomfører elevundersøkelser som ikke er anonyme.

– Vi har nå gjennomført ikke-anonyme trivselsundersøkelser for elvene. Det synes vi og lærerne har vært veldig nyttig. Det har gjort det lettere for oss å gå konkret inn for å jobbe med disse tingene VIS står for, forteller hun.

Til slutt har skolen lansert det de kaller hjelpevenner.

– Det er 7. klasse, som får utdelt vester og som har et spesielt ansvar for å følge med ute og for å skape aktiviteter, sier Ofstad Kulseng.

– Det er flott med VIS-prosjektet fordi det minner oss om å ha et ekstra fokus på det å jobbe mot mobbing og for inkludering. Det er viktig at dette arbeidet ikke stopper her, sier hun.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags