Inkluderer hele lokalsamfunnet

Vennekoret: I markeringen av VIS har Hvarnes skole særlig fokusert på fremføringen av en egen VIS-relatert forestilling, for og med både elever og andre i lokalsamfunnet. Her har sang vært sentralt, da skolen har laget sitt eget kor kalt «Vennekoret».

Vennekoret: I markeringen av VIS har Hvarnes skole særlig fokusert på fremføringen av en egen VIS-relatert forestilling, for og med både elever og andre i lokalsamfunnet. Her har sang vært sentralt, da skolen har laget sitt eget kor kalt «Vennekoret».

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

På Hvarnes skole har hele lokalsamfunnet blitt involvert i elevenes VIS-markering. – På denne måten får elevene virkelig se hva inkludering er, mener lærer Herborg Bårnes.

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

Les alle skolesakene her

I arbeidet med VIS har særlig juleforestillingen til elevene på Hvarnes skole vært sentral. I år handlet hvert nummer i forestillingen om VIS.

– Den handlet om VIS i år. Og vi satte den opp med god hjelp fra hele lokalsamfunnet. Sånn er det her i Hvarnes, at alle bidrar. Så sånn får elevene også virkelig se hva inkludering er, mener lærer og ansvarlig for elevrådet ved Hvarnes skole, Herborg Bårnes.

– De får også erfaring i å omgås andre og også andre voksne, og får se hvor mye andre bidrar til det vi holder på med. Det skaper respekt, mener hun.

Forestillingen hadde innslag av musikk og skuespill, og lokale aktører som hadde bidratt til elevenes VIS-arbeid ble pekt ut og rost.

Har fokusert på sang

I arbeidet både med forestillingen og med VIS-prosjektet generelt har sang stått i sentrum for Hvarnes-elevene. De har nå fått i gang et felleskor som skal markere vennskap og samhold mellom elevene.

– Vi har et kor vi kaller Vennekoret. Der er alle med. Også er vi så heldige at vi har en musikkutdannet kontoransatt, som leder koret, forteller Bårnes.

Formingsprosjekter: Her har alle skolens ansatte og elever skrevet navnene sine på steiner.

Formingsprosjekter: Her har alle skolens ansatte og elever skrevet navnene sine på steiner.

– Koret synger også sanger med tekster som handler om vennskap, blant annet «Vi er en lang, lang rekke venner». I tillegg har vi en skolesang vi er veldig stolte av, som faktisk handler om akkurat det VIS står for, fortsetter hun.

Jobber mest i fellesskap

Bårnes forteller at en av fordelene med å være en relativt liten skole er at elevene som regel gjennomfører aktiviteter i fellesskap.

– Vi deler oss ikke så mye. Det er en fordel med at vi er såpass få, at de fleste aktivitetene kan skje felles. Vi har også ofte med oss barnehagebarna som går her, forteller Bårnes, og legger til at dette er en fordel når elevene skal lære om vennskap og inkludering.

I tillegg til sang og forestilling, har Hvarnes skole arrangert en rekke formingsaktiviteter i tråd med VIS.

Vis-vegg: Elever ved Hvarnes skole har laget et eget veggbilde som skal minne om VIS.

Vis-vegg: Elever ved Hvarnes skole har laget et eget veggbilde som skal minne om VIS.

– Blant annet har vi satt opp en vennskapsbenk og malt navnene våre på steiner som skal henges opp på en tavle i skolegården. Der skal alle elever og ansatte være inkludert, forklarer Bårnes.

Lærer og ansvarlig for elevrådet, Hvarnes skole

– Kjempeviktig å jobbe mot mobbing

Elevene på Hvarnes skole er klare på at arbeidet med VIS er viktig for dem.

– Det er kjempeviktig å jobbe mot mobbing. Mobbing er ikke greit, og det kan skade sjelen og gi deg traumer. Jeg tror det har blitt bedre her etter at vi begynte å jobbe med VIS. Ingen går alene lenger, og alle har noen å være med i friminuttet, sier Sami Benbaha (13), og legger til at han synes det har vært interessant å lære om verdiene VIS står for.

– Det har vært interessant og veldig lærerikt for oss elevene, mener han.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags