Inviterer nye elever til festival

Arrangerer inkludert-festival: Hovedelementet i Mellomhagen ungdomsskoles markering av VIS-prosjektet er festivalen de har valgt å kalle «Inkludert». Denne festivalen holdes for andre gang i juni, og har som formål at hele skolen skal inkluderes i et stort festivalprosjekt. Særlig er det elever fra faget «Sal og scene» som styrer arbeidet med festivalen. Her er elever fra 8C og 10A.

Arrangerer inkludert-festival: Hovedelementet i Mellomhagen ungdomsskoles markering av VIS-prosjektet er festivalen de har valgt å kalle «Inkludert». Denne festivalen holdes for andre gang i juni, og har som formål at hele skolen skal inkluderes i et stort festivalprosjekt. Særlig er det elever fra faget «Sal og scene» som styrer arbeidet med festivalen. Her er elever fra 8C og 10A.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Inkludert-festivalen handler om de samme verdiene VIS står for, mener rektor Reidar Wiik.

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

Les alle skolesakene her

Ideen om en Inkludert-festival ble til på Mellomhagen ungdomsskole før VIS-prosjektet ble igangsatt.

– Det var noe vi hadde begynt å planlegge før kommunen begynte å snakke om VIS. Men da VIS ble satt i gang, så vi at verdiene i denne festivalen var midt i blinken for VIS. Inkludert-festivalen har blitt det store, bærende hovedelementet i VIS hos oss, sier rektor ved Mellomhagen ungdomsskole, Reidar Wiik.

Han legger til festivalen arrangeres av elever i faget «Sal og scene».

– Og det er viktig for meg å legge til at dette er en skikkelig, ordentlig bra festival. Da jeg hørte om ideen, og hørte at dette skulle være elevstyrt, tenkte jeg først at dette var stort, og at det var mye som kunne gå galt. Men det ble så utrolig bra da vi arrangerte det for første gang i fjor sommer. Det ble en skikkelig festival, mener han.

Blir en introduksjon til skolen

Elev ved Mellomhagen ungdomsskole, Viktor Løvold (13), forteller at det særlig er positivt at skolen også inviterer elever fra 7. klasse på Østre Halsen skole og Valby skole til Inkludert-festivalen.

– Det jeg tenker er viktig med denne festivalen er at det gir en god introduksjon til de elevene som skal begynne i 8. klasse. De får se at skolen kan være et morsomt sted, og ikke noe en trenger å grue seg til. Og det gjør at man får et bedre samhold her på skolen også, sier han.

Felles opplegg: Inkludert-festivalen handler om VIS, mener rektor Reidar Wiik.

Felles opplegg: Inkludert-festivalen handler om VIS, mener rektor Reidar Wiik.

Her får han medhold blant de andre elevene.

– De fleste av oss kjenner til den følelsen å komme til et nytt sted der du ikke kjenner noen. Det kan være ganske kjipt, og en kan fort føle seg utenfor. Derfor er det veldig viktig at vi skaper et godt miljø for de nye elevene. For meg har det vært utrolig fint å se at de yngste elevene blir tatt godt imot her, og at vi legger ekstra vekt på det. Jeg synes absolutt at det er noe som er blitt bedre på skolen her etter at vi begynte med Inkludert-festivalen, sier Daline Berisha (15).

– Festivalen er også et stort budskap i seg selv. Det at den er et såpass stort prosjekt gjør at vi alle må tenke over de verdiene den står for. Jeg tror nok dette prosjektet har gjort skolen til et bedre sted, der alle tenker mer på det å inkludere andre og der alle er opptatt av å skape et godt miljø, fortsetter Berisha.

– Har sett en del personlige seire

Initiativtaker til prosjektet og lærer i faget sal og scene, Bjørn Erik Næss, mener prosjektet har bidratt til at enkeltelever som ellers har falt utenom nå blir sett og får utfolde seg.

– Elever som kanskje ikke er så synlige i fag som matte og norsk blir ofte mer synlige i arbeidet med dette prosjektet. Vi har rett og slett sett en del personlige seire i arbeidet med Inkludert-festivalen, der elever plutselig tør å komme med egne ting og vise dem frem for de andre, sier han.

Elevene rundt ham nikker enig.

– Det har vært utrolig fint å se folk som kanskje ikke har gjort noe av seg før gå på scenen og lage et show alle synes er bra, og som får god respons, sier elev Emma V. Buaas (13), som legger til at dette er en god måte å fremme vennskap, inkludering og sosial kompetanse:

– Jeg synes dette er en fin måte å få med seg budskapet med VIS, mener hun.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags