Laget bånd for samhold

Vis i 1. klasse: 1. klasse på Langestrand har særlig jobbet med vennskapsdelen av VIS. Foran f.v.: Selma R. Johansen (7), Vilma A. Vestdal (6), Charlie S. Winters (6), Kristoffer Bye (7), Morgan E. Butas (6), Casper S. Borge (6), Kornelius K. Martens (6), Harald G. Paradero (7), Vivian C. To (6), Lion H.E. Broush (7), Mikaela Trollsås (7), Sofie E. Sells (6), Nora Gilhuus (6) og Gideon Madegwa-Eikenes (6).

Vis i 1. klasse: 1. klasse på Langestrand har særlig jobbet med vennskapsdelen av VIS. Foran f.v.: Selma R. Johansen (7), Vilma A. Vestdal (6), Charlie S. Winters (6), Kristoffer Bye (7), Morgan E. Butas (6), Casper S. Borge (6), Kornelius K. Martens (6), Harald G. Paradero (7), Vivian C. To (6), Lion H.E. Broush (7), Mikaela Trollsås (7), Sofie E. Sells (6), Nora Gilhuus (6) og Gideon Madegwa-Eikenes (6).

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Trygghet og vennskap har stått i fokus for elevene på Langestrand skole. – Jo bedre vi kjenner hverandre, jo tryggere er vi, sier rektor, Geir Arne Hansen.

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

Les alle skolesakene her

– Vi er blitt flinkere til å ta vare på andre og se dem som står alene, fastslår elevrådsrepresentant og elev ved Langestrand skole, Charlotte Fredheim (12).

Sammen med resten av elevrådet har mye av hennes jobb bestått i å implementere mantraet om vennskap, inkludering og sosial kompetanse (VIS) i skolehverdagen.

– Lærerne gjennomfører også trivselsundersøkelser med elevene, og da ser man fort om det er noen som er utenfor. Da setter vi oss ned i elevrådet og arrangerer aktiviteter, som for eksempel artig-timer, med lek for alle i skolegården. Noen ganger spiller vi fotball, basketball eller hopper i hoppetau, og noen ganger setter vi på musikk i skolegården så alle kan være med å danse, forteller hun.

Tok initiativ til vennskapsarmbånd

Blant elevrådets ideer til VIS-aktiviteter var det at alle elevene skulle lage armbånd i kunst- og håndverken.

– Det var noe hele skolen var med på, og det er armbånd vi lagde for å vise at vi er venner, forteller elevrådsrepresentant Tim Martinsen (12).

Han legger til at elevrådet også har laget vennskapsbenk og arrangert turneringer, og at klassene har hatt ulike prosjekter innenfor VIS-konseptet.

– Vi snakker om VIS minst én gang i uka, og vi har en plakat med VIS på som skal minne oss på det, sier Fredheim.

Vennskapsbånd: Etter initiativ fra elevrådet har alle elevene laget vennskapsarmbånd.

Vennskapsbånd: Etter initiativ fra elevrådet har alle elevene laget vennskapsarmbånd.

Lagt vekt på vennskap for de minste

Lærer i 1. klasse, Inger Thoresen, forteller at det, for dem, har vært viktig å vektlegge vennskapsdelen av VIS for de minste elevene.

– Da disse elevene begynte på skolen var det få som kjente mer enn én annen elev, og mange av dem var utrygge. Det er de ikke lenger. Vi har jobbet mye med vennskap og det å bli trygge på hverandre. I denne ene klassen på 15 elever er åtte nasjonaliteter representert, og da er det også viktig at vi får fram at vi er forskjellige, men alle hører med, forteller hun.

Som ledd i VIS-prosjektet har 1. klasse laget en oppsats bestående av drivved og vevde brikker som nå henger i taket i klasserommet.

– Alle har laget hver sin brikke, også har vi laget en sammen. Den skal symbolisere at vi samarbeider og at vi er som en familie der alle hører med, sier hun.

– Har fellestanken som fundament

Rektor ved Langestrand skole, Geir Arne Hansen, forteller at VIS-prosjektet bygger opp under skolens fundament.

– Det bygger opp under den fellestanken vi allerede har som fundament, nemlig at jo bedre vi kjenner hverandre, jo tryggere er vi. Vi har hatt fokus på VIS-prosjektet i hele år, og blant annet arrangert åpen skole og felleskor for hele skolen, i tillegg til at hver klasse har også hatt sine egne prosjekter. Vi har også et godt og nært forhold til foreldrene, som er med på dette sier Hansen.

– I elevrådet er hver klasse representert, og de har blant annet tatt initiativ til vennskapsarmbåndene, som alle elevene har laget, avslutter han.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags