Skoleriving og pengebruk

Avvente: Vi har bygd flere nye store barneskoler – la oss høste erfaring! skriver Kristelig Folkepartis Olaf Holm.Arkivfoto

Avvente: Vi har bygd flere nye store barneskoler – la oss høste erfaring! skriver Kristelig Folkepartis Olaf Holm.Arkivfoto

Av
DEL

MeningerHjem, barnehage og skole er 3 viktige arenaer for barn- og unge. Her formes mennesket i ung alder. Hvordan man har det i de første åra har stor betydning for veien videre.

Derfor er også spørsmålet om skole og skolestruktur viktig. På mange måter har skillelinjene gått mellom de som vil bygge nye, moderne skoler kontra de som ønsker å bevare nærskolene og heller bruke kommunens knappe ressurser på skolens innhold.

KrF er overbevist om at det er bedre for barna både pedagogisk og menneskelig å satse på nærskole og flere lærere enn å bruke våre penger på moderne arkitektur. Nå ligger det an til at et politisk flertall ønsker å rive Stavern skole og bygge en ny barneskole på Brunla. Avstanden for barna blir ikke veldig ulik om man går på Stavern skole eller skal flytte til en ny skole på Brunla. Men Stavern sentrum mister sin skole og politikerne bevilger 160 millioner kroner til en ny skole som få har etterspurt. Det undrer meg at det politiske flertallet ikke lytter mer til økonomisjefens advarsler for kommunens økonomi. Larvik kommunes gjeld er doblet fra 2010 til 2017 og er nå på ca. 3,4 mrd. kroner. Økes renten med én prosent, gir det oss økte rentekostnader på ca. 30 mill. kroner per år. Avdragstiden på lån i vår kommune er tøyd til det ytterste. Skal vi ned på en avdragstid som sammenlignbare kommuner har, tilsvarer dette ytterligere 30 millioner kroner. Legger vi sammen økt rente på én prosent og redusert avdragstid, har vi økte årlige kostnader med ca. 60 millioner kroner. Dette er mer enn hva kommunens gjennomsnittlige overskudd har vært de siste fem årene.

Så har vi som politikere ett ansvar for å tenke helhet. Vi er pliktige til å tenke på alle kommunens oppgaver. De politiske partiene som nå støtter ny skole på Brunla, hadde ikke penger i sist kommunestyre da rådmannen ba om økte bevilgninger til kommunens helse- og omsorgssektor.

Prislappen på ny skole på Brunla er kr 160 millioner. Dette gir oss årlige driftskostnader til lånet på omkring 8 millioner kroner. Dette er penger vi kunne brukt på vedlikehold, men ikke minst på å fylle skolen med flere lærere. Hadde vi brukt rentekostnadene fra det første året til vedlikehold, ville vi ha dekt Stavern skoles vedlikeholdsetterslep. Da kunne vi de neste årene ha fylt skolen med 8–10 flere lærere. Jeg er ikke i tvil om hva som ville vært best for våre elever!

Det argumenteres for at store skoler vil gi mer robuste faglige miljøer. Ja vil de det? Jeg kan ikke se at det er noen absolutt sannhet at store skoler gjør lærerne bedre rustet til å lære bort. Ingen forskning viser dette. Så undrer det meg – hvis man har treparallell skole – har man da så veldig mye mer tid til å sette seg ned å ha faglige drøftinger med andre ansatte? Eller hvis en er borte, sitter det da lærere på disse store skolene og venter for å kunne steppe inn å ta vikartimer? En kan få det inntrykket når en leser saksfremlegget. Gjennom saksfremlegget presenteres det som et ideal om vi kan ha lærere som er spesialisert i ett fag. Men er det det beste for elevene våre? Jeg hadde den glede å kunne være lærer på en videregående skole i noen år etter endt utdannelse. Underviste i et så kjekt fag som økonomi. Jeg opplevde det som viktig å kunne spille på flere fagområder for å skape forståelse for faget. På mindre skoler har lærerne ofte flere fag. For det første får elevene færre lærere å forholde seg til, og for det andre kan lærerne ha en bredere bakgrunn for å skape forståelse for faget.

Jeg ser jo også at Utdanningsforbundet i Larvik, de som representerer lærerne i Larvik skolen, gikk imot rådmannens forslag om å legge ned skoler.

Så argumenteres det for at nye, store skoler har større tiltrekkingskraft på lærere enn små skoler. Vi må huske på at folk er forskjellig. Så vidt meg bekjent, har vår minste skole, Hvarnes skole, ikke problemer med å fylle lærerpostene.

Vi har bygd flere nye store barneskoler – la oss høste erfaring! La oss ta de økonomiske advarslene på alvor. La oss huske på at vi står framfor en stor eldrebølge som økonomisk vil kreve mye av Larvik kommune for at våre eldre skal få den omsorgen de fortjener.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags