16 elever ved en nyopprettet ambulanselinje på THVS ble torsdag ønsket lykke til av fylkesordfører Rune Hogsnes.

– Tidligere har Telemark vært opplæringsinstans for ambulansearbeidere, noe som har gitt begrensede muligheter for elever fra Vestfold. Nye vaktordninger i ambulansetjenesten gjør at man har økt behov for ambulansearbeidere, sier kontaktlærer på den nyopprettede Vg2 Ambulansefag, Vigdis Haugan.

Den nyopprettede ambulanselinjen ved THVS, er derfor kjærkommen.

Som en del av lærling-stafetten har Sykehuset i Vestfold (SiV) markert at de vil ta imot lærlinger fra den nyopprettede linjen.

– Vi legger ned stafetten for i år, men konstaterer at den har vært en suksess. Mer fokus på lærlingplasser har gjort at vi i dag har rundt 1.900 lærekontrakter i Vestfold. Men det er alltid behov for å få flere bedrifter som kan ta inn lærlinger og lærekandidater, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

I går var administrerende sykehusdirektør Stein Kinserdal og fylkesordføreren på besøk for å se på fasilitetene ved den nyopprettede linjen og den operative ambulansen som er løftet inn i andre etasje på skolen.

En liten utfordring

Det bød på noen utfordringer å få den utrangerte ambulansen opp i andre etasje, innrømmer studierektor Gro Einarsen. Men etter at elever ved bilfaglinjen på skolen hadde plukket ut motor og andre tunge deler, kunne man til slutt løfte bilen inn med mobil kran.

– Det gir elevene uvurderlige muligheter til å kunne øve i et realistisk miljø, sier kontaktlærer Vigdis Haugan.

Elevene får også øve seg på en meget avansert og realistisk dukke med menneskelige egenskaper, ifølge Haugan.

– Vi øvde på hverandre, skyter leder for hovedutvalg for utdanning, Frode G. Hestnes inn.

De 16 elevene som besto opptakskravene til linjen er fra hele Vestfold. De har forskjellige bakgrunn, og nå venter et år med teoretisk og praktisk læring ved skolen før de skal ha to år i lærlingplass ved SiV.

– Deretter kan elevene gå opp til fagprøve, sier Haugan.