Ble kjent med speeddating

Speeddating: Som ledd i VIS-prosjektet har Hedrum ungdomsskole arrangert VIS-dag. En av aktivitetene var her såkalt speeddating, der elever skulle bli kjent på tvers av trinn, to og to. Hver elev representerte en afrikansk hovedstad, og fikk en liste med spørsmål i tilfelle de selv ikke kom på noen. F.v.: Fanuel Mengstab (15), Nini Pham (15), Tina Marie Lilleeng (14) og Fredrik Aks (14). I bakgrunnen er VIS-veggen elevene har laget med egne håndavtrykk.

Speeddating: Som ledd i VIS-prosjektet har Hedrum ungdomsskole arrangert VIS-dag. En av aktivitetene var her såkalt speeddating, der elever skulle bli kjent på tvers av trinn, to og to. Hver elev representerte en afrikansk hovedstad, og fikk en liste med spørsmål i tilfelle de selv ikke kom på noen. F.v.: Fanuel Mengstab (15), Nini Pham (15), Tina Marie Lilleeng (14) og Fredrik Aks (14). I bakgrunnen er VIS-veggen elevene har laget med egne håndavtrykk.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

På Hedrum ungdomsskole er det særlig det å skape bånd mellom elevene, også på tvers av alder, som har fokuset i VIS-arbeidet. For å få til dette arrangerte skolen blant annet speeddating.

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

Les alle skolesakene her

Elever på Hedrum ungdomsskolen trekker fram VIS-dagen skolen arrangerte som det de kommer til å huske best fra arbeidet for vennskap, inkludering og sosial kompetanse.

– Dette var en dag vi arrangerte i oktober med VIS som tema, der vi hadde forskjellige aktiviteter fordelt på seks ulike stasjoner, og der elevene ble delt på tvers av trinnene. Det var for at de skulle bli kjent med nye og for å skape samhold. Basert på tilbakemeldingene vi har fått fra elevene på ulike VIS-aktiviteter, var VIS-dagen noe av det som var ekstra positivt, sier lærer og medlem i arbeidsgruppa for VIS ved Hedrum ungdomsskole, Marte Johnsen.

Arrangerte speeddating

På VIS-dagen var det blant annet lagt opp til det arbeidsgruppa valgte å kalle «speeddating», der to og to elever skulle bli kjent intensivt, for så å bytte med nye elever igjen. På denne måten skulle alle elever hilse på og snakke med elever de ikke kjente fra før.

– Og for å få noe faglig inn i det var alle elevene hver sin afrikanske hovedstad. De fulgte en liste, og de skulle sørge for å få snakket med alle hovedstedene på den listen. Poenget var at elevene skulle finne hverandre, og fokusere på den ene eleven i ett minutt, og den andre i ett minutt, før man fant den neste eleven på lista, sier Johnsen.

– Vi hadde skrevet lister med spørsmål i tilfelle samtalen ikke gikk helt, men de færreste trengte dem. Som lærer var det gøy å observere hvor levende samtalene ble, smiler hun.

Lykter for vennskap: Elevene lagde vennskapslykter der de festet på egenkomponerte tekster om vennskap.

Lykter for vennskap: Elevene lagde vennskapslykter der de festet på egenkomponerte tekster om vennskap.

– Kan bli bedre på å bli kjent

Elev Fredrik Aks forteller at det han særlig sitter igjen med etter å ha deltatt på ulike VIS-opplegg er aktivitetene og lekene som ble arrangert.

– Også kommer jeg til å huske at vi elevene stavet VIS i skolegården. Prosjektet har vært bra, mener han.

Rektor ved Hedrum ungdomsskole, Elisabeth Ramberg Kåsa, forteller at arbeidsgruppa som jobber med VIS har tatt en rekke tiltak for å bedre samhold og vennskap i skolen.

– Men det er viktig å huske på at det viktigste ikke er happeninger. Det viktige er det vi gjør hele tiden, for å fremme disse tingene. Det vi ser at vi kan bli bedre på, er at elevene skal bli bedre kjent, også på tvers av aldersgrupper. Det har vi fokusert på både på VIS-dagen og generelt, sier hun, og ramser opp:

– Blant annet har vi nå VIS-agenter, som skal sørge for at alle er inkludert. Vi tenkte at hvis 15 elever søkte på stillingene som VIS-agenter, så ville det være veldig bra. Vi endte opp med å få 30 søknader fra elever som ville være med å passe på andre, og passe på at alle har det bra. Vi har også sørget for flere midttimeaktiviteter, da bibliotek og kantine nå er åpent, blant annet for spill, bordtennis og lignende. I tillegg har vi jobbet med å redusere mobilbruk. For selv om det kan være sosialt, er det også noe elevene kan gjemme seg bak, mener hun.

– På slutten av skoleåret arrangerer så vi «Mesternes mester», der vi jobber klassevis og der elevene heier på hverandre og heier hverandre fram, avslutter Ramberg Kåsa.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags