Bruker utemiljøet som arena

Vis i naturen: Elevene på Sky skole markerer VIS på en rekke måter. Blant annet flyttes undervisningen gjerne ut i nærområdene. Dette bidrar til læring av sosial kompetanse i undervisningen, mener lærer Håvard Torp.

Vis i naturen: Elevene på Sky skole markerer VIS på en rekke måter. Blant annet flyttes undervisningen gjerne ut i nærområdene. Dette bidrar til læring av sosial kompetanse i undervisningen, mener lærer Håvard Torp.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

På Sky skole har VIS særlig blitt markert gjennom læring i naturen i nærmiljøet. – Det fremmer sosial kompetanse, mener lærer Håvard Torp.

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

Les alle skolesakene her

Sky skole har jobbet med VIS i hovedsak ved å ta i bruk utemiljøet som læringsarena, ved å sette opp en VIS-utstilling og ved å gjennomføre tillitsoppgaver.

– Hos oss har VIS blitt poengtert gjennom en VIS-utstilling som vi har jobbet med gjennom året. Der har vi blant annet utstilt masker som elevene har laget, sier rektor ved Sky skole, Nina Grini.

Maskene er resultatet av en tillitsoppgave elevene gjennomførte i kunst og håndverk-faget.

– Det var en oppgave der elevene i par skulle lage masker på hverandre. Det vil si at den ene har ansiktet dekket i 15–20 minutter, mens den andre lager masken. Det krever tillit og trygghet fra begge parter, forteller lærer Tor Johnsen.

– VIS er også blitt markert gjennom det vi kaller læringspartnere, der alle skal lære fag gjennom å snakke med en annen og sette egne ord på ting, gjennom elevrådet som tar ansvar for aktiviteter i friminuttene, gjennom sang i ART-undervisningen og gjennom opplegg som hemmelig venn, der elevene får ansvar for å ta vare på hverandre, oppramser Grini.

Vektlegger læring i nærmiljøet

Grini legger til at bruk av uteområdene som omgir skolen har vært viktig for dem i arbeidet med VIS.

– I VIS-arbeidet har vi også hatt fokus på nærmiljøet som læringsarena. Til VIS-utstillingen har vi for eksempel laget fuglekasser, som ble del av utstillingen. Sånn sett bruker vi nærmiljøet i undervisningen. Og der kommer VIS inn. Ute på tur må elevene gå sammen og forholde seg til hverandre, og der fokuserer vi på lærelyst, inkludering og vennskap, sier hun.

Tillitsøvelser: En del av VIS på Sky skole var å lage masker. Dette ble en tillitsøvelse for elevene.

Tillitsøvelser: En del av VIS på Sky skole var å lage masker. Dette ble en tillitsøvelse for elevene.

Håvard Torp, som har ansvar for læring i utemiljøet, forteller at 1. til 4. klasse har uteskole en dag i uka, der de flytter undervisningen ut i naturen.

For eksempel har vi matteundervisning ute, der vi jobber med telling eller geometriske figurer ved hjelp av naturen. Så bearbeider vi det vi har lært inne i klasserommet etterpå. Det er med på å utvikle elevenes sosiale kompetanse, mener han.

Sky gjennomfører også et program de kaller «leselyst», som nå er blitt trukket inn i VIS-ånden.

– Der har vi blant annet en konkurranse som går på at elevene skal lese hver dag, som er noe alle kan være med på og som alle kan vinne. Vi anbefaler også bøker som går på VIS-verdiene, sier ansvarlig for programmet, Hege Bjørno Svendsen.

«Krever en landsby»

– Vi har veldig tro på dette ordtaket om at for å oppdra et barn krever det en hel landsby. Derfor inkluderer vi også foreldrene og FAU i VIS-arbeidet. Vi er avhengige av dem som naturlige deltakere, mener Grini.

– Nå gjennomfører vi VIS dette året, men det er klart at dette er noe vi er opptatt av hele tiden, presiserer hun.

– Visjonen vår på Sky er inkludering. Vi er en skole der alle skal oppleve mestring og glede. Det står jeg inne for at vi er, og det er fyrtårnet vårt hele tiden. Jeg erfarer at lærerne er veldig opptatt av VIS, og skolens kultur legger opp til de verdiene, sier Grini.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags