En vegg for vennskap

Vennskapsvegg og flagg: Integrering på tvers av nasjonaliteter har stått i høysete i Nansets VIS-prosjekt. Foran f.v.: Frøydis Hvaara (13), Dominyka Vaikutyte (12), Mari B. Karlsen (13), Isabella H. Hagen (12), Cecilia M.H. Bakken (12), Victoria K. Schumacher (12), Martha Nguyen (12), Erik M. Knutsen (13), Joachim O. Hansen (13), Simen N. Nilsen (12) og Alan Deolic (13).

Vennskapsvegg og flagg: Integrering på tvers av nasjonaliteter har stått i høysete i Nansets VIS-prosjekt. Foran f.v.: Frøydis Hvaara (13), Dominyka Vaikutyte (12), Mari B. Karlsen (13), Isabella H. Hagen (12), Cecilia M.H. Bakken (12), Victoria K. Schumacher (12), Martha Nguyen (12), Erik M. Knutsen (13), Joachim O. Hansen (13), Simen N. Nilsen (12) og Alan Deolic (13).

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

På Nanset skole er 33 nasjonaliteter representert. Dette har blitt et av startpunktene i skolens markering av VIS. – Jeg har lært mye om andre land og nasjonaliteter, sier elev Cecilia To .

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

Les alle skolesakene her

– Det er veldig viktig og veldig bra at man setter fokus på mobbing nå, mener Cecilia To(12), elev ved Nanset skole. Hun forteller at hun, gjennom prosjektet VIS, blant annet har lært mer om forskjellige land og nasjonaliteter.

– Sånn sett har det vært veldig lærerikt, sier hun.

33 nasjonaliteter representert

På Nanset skole er 33 nasjonaliteter representert. Dette har skolen gjort et poeng av i arbeidet med VIS.

– Som ledd i arbeidet med inkludering har vi hatt en åpen kveld, der elever holdt presentasjoner og utstillinger for foreldrene om integrering, forteller teamleder og leder for elevrådet, Tone Engebretsen. Hun legger til at dette også ble en kveld for kulturelle uttrykk, blant annet med sang og kurdisk dans, og at skolens elever også har gått i tog med alle flaggene til de ulike nasjonalitetene på skolen.

– I toget gikk vi ned til Badeparken, og vi sang blant annet «En lang, lang rekke med venner», legger hun til.

Egen gruppe med trivselsagenter

Engebretsen er også leder for det skolen kaller trivselsagentene, som er elever iført refleksvest med ansvar for at alle er inkludert i skolegården.

Aktivitetskasse: Trivselselevene ved Nanset skole passer på å dele ut leker og aktiviteter til alle.

Aktivitetskasse: Trivselselevene ved Nanset skole passer på å dele ut leker og aktiviteter til alle.

– Før kalte vi dem elevmeglere, men for å sette et mer positivt preg på det har vi nå valgt å kalle dem trivselsagenter, smiler hun.

Disse elevene har også ansvar for trivselskassen med aktivitetsleker i skolegården, og for å arrangere elevstyrte aktiviteter.

– Disse jobber også parallelt med elevrådet for å utvikle aktiviteter og skape trivsel, legger hun til.

Har laget vennskapsvegg

Som en del av VIS har elever og lærere ved Nanset skole satt opp en vennskapsvegg, der samtlige ansatte og elever har skrevet under på en ed om å ta vare på hverandre.

– Her var det til og med noen elever som lurte på om dette var noe de kunne holde, og som fikk litt betenkningstid før de bestemte seg for å skrive under. Så dette er noe de har tenkt ordentlig over, forteller Engebretsen.

På vennskapsveggen skal etter hvert også alle flaggene for nasjonalitetene representert i skolen henges opp.

– Alt dette er aktiviteter som får ringvirkninger, mener hun, og presiserer at skolen, også etter VIS-prosjektet er over, skal holde på innsatsen de nå har lagt inn.

Fokuserer på å jobbe langsiktig

Nyinnsatt rektor ved Nanset skole, Thomas Mørk Bjørvik, presiserer at arbeidet mot mobbing og for inkludering ikke er noe nytt ved skolen.

– Det er jo faktisk dette vi jobber med hver dag, hver uke. Men VIS-prosjektet bidrar til å synliggjøre viktigheten av denne saken. Og det er bra, sier han, og presiserer viktigheten av jevnlig arbeid mot mobbing.

– Det eneste som gjelder i arbeidet mot mobbing er langsiktighet. Det finnes ingen quick fix, og vi blir aldri ferdige med å jobbe mot mobbing, sier Mørk Bjørvik.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags