Norgesmestere i mangfold

Flexid: Som ledd i VIS-prosjektet har Mesterfjellet skole lansert programmet Flexid, som skal være en arena for elever med flerkulturell bakgrunn. F.v.: Meskerem Goytom (15), Deborah Jonas (14), Belmin Halilovic (14) og Ali Reza Jaffari (15).

Flexid: Som ledd i VIS-prosjektet har Mesterfjellet skole lansert programmet Flexid, som skal være en arena for elever med flerkulturell bakgrunn. F.v.: Meskerem Goytom (15), Deborah Jonas (14), Belmin Halilovic (14) og Ali Reza Jaffari (15).

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Med elever fra 69 ulike nasjoner er Mesterfjellet Larvik, og trolig Norges, mest internasjonale skole. Dette har vært det naturlige utgangspunktet i skolens arbeid med VIS; her har elever og lærere jobbet for bevisstgjøring og inkludering på tvers av kulturell bakgrunn.

DEL

Vennskap Inkludering og Sosial kompetanse (VIS)

VIS er samlebetegnelsen på Larviks grunnskoles prosjekt mot mobbing og for bedre læringsmiljø i skoleåret 2015/16

Alle skoler i Larvik har utviklet egne prosjekter som skal sørge for at målene om vennskap, inkludering og sosial kompetanse oppnås.

Denne presentasjonen danner også grunnlaget for kåringen av Årets skoleprosjekt. På Løft Larviks folkefest på Tollerodden 11. Juni skal tre skoler trekkes fram for ekstra god jobbing med VIS-prosjekter.

Juryen består av tidligere lærer og rektor i Larvik, nå kommunaldirektør for oppvekst og kultur på Nøtterøy, Christian Thaulow, tidligere lærer i Larvik og nå professor ved Høgskolen i Telemark, Hilde  Larsen Damsgaard og journalist Vårin Alme.

Les alle skolesakene her

– Dette prosjektet med VIS handler for oss om viktigheten av at alle kjenner seg likeverdige, at alle blir sett og respektert. Elevene skal bli møtt hver morgen, sett i øynene og bekreftet, sier rektor ved Mesterfjellet skole 1-10, Eva-Lise Børven Olsen.

Hun presiserer at dette er noe skolen jobber med på tvers av alder, og på tvers av kulturell bakgrunn.

– Vi har elever fra 69 forskjellige land på Mesterfjellet, der 40 % har minoritetsbakgrunn. Dette gjør oss til Larviks mest internasjonale skole. Det beriker oss. Og det gjør at det har blitt naturlig for oss å ta utgangspunkt i integrering i VIS-prosjektet, fortsetter hun.

Flexid og «Vennskap på tvers»

Særlig tar to prosjekter ved Mesterfjellet skole tak i integrering av elevene. «Flexid», som står for fleksibel identitet, skal gi elever som ikke har vokst opp i Norge et sted å diskutere problemstillingene ved det å komme inn i en ny kultur.

– Dette er et bevisstgjøringskurs der vi diskuterer ressurser ved det å være flerkulturell. Det er en veldig viktig del av elevenes integrering, sier teamleder Katrine Løkka Thorstein.

Blant elevene som deltar i Flexid er Ali Reza Jaffari (15).

Trivselselever: Ved Mesterfjellet skole skal disse sørge for at elever er aktivisert og oppfordre til lek og samhold i skolegården.

Trivselselever: Ved Mesterfjellet skole skal disse sørge for at elever er aktivisert og oppfordre til lek og samhold i skolegården.

– Flexid er en gruppe for oss som ikke kommer fra Norge eller som er oppvokst i utlandet. Der snakker vi mye om hvordan det er å vokse opp i Norge etter å ha kommet fra en annen kultur, sier han.

– Vi lærer mye nytt i Flexid, sier Deborah Jonas (14), og legger til at elever ofte deler erfaringer de andre kjenner seg igjen i.

– Ofte er det sånn at én deler noe, og resten sitter og nikker. De kjenner seg igjen i opplevelser. Man utleverer mye om sin egen historie og om seg selv her, så elevene er modige, sier Løkka Thorstein.

Også for de yngre elevene har Mesterfjellet lansert en integreringsordning, kalt «Vennskap på tvers».

– For elever i alle aldre er denne integreringsbiten kjempeviktig for at elever ikke skal havne utenfor og føle seg annerledes. Dette er noe av det viktigste vi gjør, mener Løkka Thorstein, og legger til at integreringselementet også faller innunder VIS-konseptet.

Omfattende fadderordninger

Mesterfjellet har også fokusert på vennskap og inkludering på tvers av alder, og har omfattende fadderordninger der eldre elever har ansvar for de yngre.

Blant fadderne på Mesterfjellet er Jonas D.H. Halvorsen (11), som forteller at han setter pris på fadderordningen.

– Jeg er veldig glad for at jeg er fadder, sier han, og er klar på at hans rolle er å ta ansvar for sitt fadderbarn.

Ved siden av disse store ordningene har Mesterfjellet innført en rekke mindre prosjekter under VIS-konseptet, blant annet gratis bursdager på skolen, trivselselever, åpen dag, vennskapsdag, filmkvelder, karneval, sjakkturnering, åpent bibliotek, fellessamlinger, utstilling og turneringer.

Les saker fra de andre skolene

Kvelde skole: Her lærer elevene vett på nett

Brunla ungdomsskole: Nesten ingen er på mobil lenger

Hvarnes skole: Inkluderer hele lokalsamfunnet

Frostvedt skole: Leker med nye hver uke

Mellomhagen ungdomsskole: Inviterer nye elever til festival

Valby skole: Snekret Hytte for vennskap

Hedrum barneskole: En benk der gode venner møtes

Nanset skole: En vegg for vennskap

Langestrand skole: Laget bånd for samhold

Tjodalyng skole: Samhold på tvers av alder

Sky skole: Bruker utemiljøet som arena

Verdensmesteren mottaksskole: Former seg fram til vennskap

Østre Halsen skole: Gir billetter for framsnakking

Berg skole: «Hender og venner» på berg

Jordet skole: Flyr høyt mot mobbing

Ra ungdomsskole: Elevene legger føringen

Mesterfjellet skole: Norgesmestere i mangfold

Stavern skole: Små og store lærer av hverandre

Hedrum ungdomsskole: Ble kjent med speeddating

Artikkeltags