Jeg ser med undring på den behandling disse arbeidstakerne har fått av sin arbeidsgiver:

Kommunaldirektøren skal spare penger for å få budsjettet i balanse.

Greit nok, det er en tøff oppgave. Men – å starte en nedprioritering av oppgaver ute på «gølvet»- skolene der stillingsbrøkene ved den enkelte skole reduseres kraftig; er etter min mening feil medisin. Tror kommunaldirektøren; ev. kommunalsjef for oppvekst og kvalifisering Jan-Erik Norder at oppgavene «der ute» er uten betydning? Intervju med sistnevnte i ØP samt hans svar på skolesekretærenes frustrasjon kan tyde på at han «ikke har skjønt bæret»!

Jeg har gjennomgått organisasjonskartene for Larvik kommune, mange lederstillinger som kan være nyttige nok – men kanskje det er rom for å bruke sparekniven nærmere kommunaldirektøren? Det er tilsynelatende lettere å spare i ytterkant av organisasjonen enn i «inner wheel»?

For flere år tilbake slo man sammen vaktmesteroppgavene på samme måte som det nå blir gjennomført administrative vedtak om for skolesekretærene. Er det gjennomført en undersøkelse i kommunen om dette har vært en god løsning?

Har ordningen som nå gjennomføres vært til høring; for eksempel blant skolesekretærene; deres ledere rektorene, eller andre som blir berørte, for eksempel foreldre?

Hva med det politiske nivå i Larvik? Er alle enige om at dette er her sparekniven skal brukes?

Eller toer man bare sine hender? Her kan vi ikke blande oss inn.