Skolestart 2020: Én skole har så få førsteklassinger at kommunen må ta grep

Ved Langestrand skole starter kun fire førsteklassinger etter sommeren. På fem år har skolen mistet en tredel av elevmassen.