Denne uka starter 5260 elever i Larvik på skolen igjen. Og slik det ser ut nå så blir kommende skoleår et mer normalt år igjen etter halvannet år med svært annerledes skolehverdag. 500 spente førsteklassinger har sin første skoledag, de ønsker vi spesielt velkomne.

Vi vil gi barn og unge en skole med mer aktiv, praktisk og tilpasset undervisning, der alle elever møter kvalifiserte lærere med tid til god oppfølging og variert undervisning. Lærere og fagfolk skal ha tid og tillit til å gi oppfølging eller hjelp med en gang. Barn og unge må ha det bra for å lære bra. Arbeiderpartiet vil ha en skole som tar læring og trivsel på alvor.

En god skole som gir barn like muligheter, er viktig for å redusere forskjeller, sosialt og geografisk. Fremdeles reproduseres og forsterkes sosiale forskjeller i skolen. Å sørge for at alle barn lærer godt på skolen, uavhengig av bakgrunn, er det viktigste vi kan gjøre for et mer rettferdig samfunn med mindre forskjeller mellom folk. Tidlig innsats, bedre oppfølging, flere lærere og mer praktisk læring gir alle elever en bedre skole, mer læring og like muligheter.

Arbeiderpartiet går til valg på å innføre gratis SFO, i første omgang for alle 1.-klassinger, og vi vil arbeide for lavere pris på SFO for alle barn. Vi vil også gi gratis skolemat til alle barn i grunnskolen. Vi vil innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og forsterke den tidlige tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen, slik at unge tidlig får hjelp med sine utfordringer, på rett nivå.

Lykke til alle elever i Larviksskolen i skoleåret 2021-2022, håper dere får et fint skoleår, med læring, trygghet og opplevelser som står til forventningene. Og en stor takk til alle ansatte i skolen, dere har vært gjennom en tøff periode under covid-19.