– Dette området passer jo utmerket, og her skulle det være liten fare for forurensning av drikkevann eller negativ påvirkning på miljøet. Dessuten kan vi neppe tenke oss et bedre område for etablering enn her, sier Nils Hatlo, Ragnar Lie og Grøn, medlemmer i komiteen som nå skal forsøke å få til et nytt innslag i et av de mest populære rekreasjonsområdene i Larvik.

I komiteen, som ligger under Bøkeskogutvalget i LOT, sitter også Tom Sletsjøe, og de fire har nå sendt søknad om dispensasjon for etablering til byggesaksavdelingen i Larvik kommune.

Solrikt

ØP treffer tre av de fire entusiastene på stedet der de i løpet av året håper å få etablert en stor og universell tilrettelagt badeplass; i området rett ved Larvik hundeklubbs lokaler ved Farriskilen.

– Dette området passer veldig bra. Her er det sol hele dagen, muligheter for å lage en flott sandstrand, badeflåte for de som vil stupe på dypere vann og det kan bli et område der familier kan kose seg på varme sommerdager, sier Nils Hatlo.

Han sier at det også vil bli tilrettelagt slik at folk kan kose seg på gresset og nyte et flott område. Baderampe, soldekk, sanitæranlegg, og beplantning skal skape et område der det er godt å være, og det skal være godt tilrettelagt.

Et sanitæranlegg tenker Hatlo & co. kan være av samme type som kommunen i dag har anlagt ved Dalheim, og som er sikret for forurensning.

– Så tenker vi naturligvis på alle. Rullestolbrukere også, og på de som er avhengig av å bruke bil for å komme hit. Vi tenker oss egen vei fram hit og parkering for besøkende på badeplassen, sier de tre ØP møter.


Håper på dispensasjon

Området foreningen ønsker å bruke ligger på Fritzøe Eiendoms grunn, og her har det kommet positive signaler til tankene om etablering.

Den tenkte badeplassen ligger 550 meter fra dammen ved Farriseidet, og de skriver i søknaden om dispensasjon at overflatevann fra området vil sige ned til dammen. De skriver også at det er cirka 1,7 kilometer opp til inntaket ved Gopledal vannverk, som har inntaket 40 meter under Farris overflate.

«Gopledal vannverk er sikret med både dybdevanninntak, 2-mediefilter, klorbehandling og UV-stråling og det er meget lite sannsynlig at forurensning fra badende kan forårsake forurensing i drikkevannet som produseres», skriver komiteen i sin søknad.

– Vi må nok regne med at Mattilsynet vil ha spørsmål og kommentarer her, men håper de er positive. Det er de i alle fall i kommunen, og vi har fått beskjed om at søknaden kan behandles raskt, sier Nils Hatlo.

Området der etableringen er tenkt er avsatt til naturområde og grønnstruktur i kommunedelplanen, og er innenfor sikringssonen av grunnvannsforsyning, og dermed er en dispensasjon nødvendig.

Mye brukt

Hatlo, Lie og Grøn sier turistforeningen er klare til å sette i gang med dugnad så snart dispensasjonssøknaden er godkjent og alle har sagt sitt.

– Vi er klare til å sette i gang, og skal gjøre det meste selv. Vi tenker å grave ut for å etablere en flott strand som barn kan leke på. Noe man ellers må helt til Kattestranda ute ved Padlehytta for å finne, sier de tre.

Men selv om dugnadsånden i LOT skal sørge for raskt etablering, så trengs det også penger, og løsninger her er allerede i ferd med å komme på plass.

– Vi har søkt stiftelser om penger, og allerede fått tilsagn. Det gjør at vi raskt kan få etablert stedet, og vi håper det kan skje alt i år, sier entusiastene, som tror stedet kan bli svært populært.

– Området fra Farriseidet og bort mot Kilen har jo blitt utrolig flott, og det brukes mye. Dette innslaget tror vi gjør at området kommer til å bli enda mer populært. I dette området har det jo også vært masse tilrettelagt badeliv opp gjennom historien. Nå håper vi å få tilbudet tilbake, sier de.

LES OGSÅ: Internasjonale stjerner filmet musikkvideo i Larvik: – Ikke ofte amerikansk hiphop møter norsk natur