AP/SP regjeringen dropper fritidskortet. Et kort som gir barn fra familier med dårlig råd, muligheter for å delta i aktiviteter sammen med andre barn. Hva blir konsekvensene for disse barna? Jeg registrerer uttalelser fra leder i idrettslag at det kan gi minst to konsekvenser. Enten at barn blir skjøvet ut da familier ikke har råd til å betale for det det koster å delta i aktiviteter. Alternativt, hvis idrettslaget barnet er medlem av, tar kostnaden selv. I så fall blir det en kostbar utgift for idrettslaget.

Jeg vet jo ikke hvordan dette har fungert i Larvik? Hva er erfaringen for idrettslagene i vår kommune? Hvilke konsekvenser har det? Hvor mange barn har hatt gleden av dette fritidskortet?

Det som gir meg en dårlig følelse er om det igjen er de familier som har vanskelig å «få endene til å møtes» igjen blir de som en god ordning tas fra?

Derfor er mitt spørsmål til idrettslagene i Larvik. Hvor mange har hatt gleden av fritidskortet i Larvik? Vurderer idrettslagene å ta kostnadene selv for det antall barn som har benyttet fritidskortet?