Skulle prate med mann som ringte på dører – ble slått rett ned og måtte til legevakt

Slaget skal ha vært uoppfordret.