Slakter kommunens byggeplaner: – Fråråder og vil vurdere påklaging

– Plasseringen kommer i vesentlig konflikt med nasjonale interesser.