Han ble tatt med 37,7 gram amfetamin i 2020.

Det var ikke det eneste han oppbevarte der, og året etter gjorde politiet enda et beslag.

Det har tatt to år før saken kom for retten. Tregheten i rettsapparatet lønte seg for den tiltalte mannen.

LES OGSÅ: Visste ikke at de kjøpte gammel skraphandlertomt – endte i retten

Nytt beslag – samme adresse

Nylig gikk saken i retten, og dommerne fikk en enklere jobb fordi mannen i 30-årene innrømmet alt.

Selv om det gikk et år mellom de gangene han ble pågrepet og siktet, ble alle forholdene ført i samme sak. Den eldste, men og alvorligste saken, var at han hadde oppbevart, og dermed også ervervet, nesten40 gram amfetamin. den saken var fra 2020.

Et år etter at han ble tatt med amfetaminet, hadde han også kjørt påvirket og for fort.

Samme natt som han ble stoppet med amfetamin i blodet på Elveveien, gjorde tydeligvis politiet enda en sjekk på samme adresse som sist.

Denne gangen fant de ikke narkotika, men derimot tre skytevåpen.

LES OGSÅ: Snart skal den kjente politijuristen i retten igjen: – Saken er prinsipiell

Avslag i straffen

At mannen innrømmet alt gjorde prosessen enklere. Tilståelsen ble bekreftet av blodprøven, beslagene og opplysningene i anmeldelsen. Aktor, som førte saken for politiet, foreslo at straffen ble satt til 90 dagers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager, eller fengsel i 90 dager.

Videre forslo aktor at den tiltalte skulle få en bot på 34.000 kroner og at han skulle miste førerretten i et år.

– Som utgangspunkt skal lang saksbehandlingstid medføre reduksjon i straffen. I denne saken er det nå nærmere to år siden det alvorligste forholdet fant sted, og retten finner derfor at hele straffen gjøres betinget, skriver tingrettsdommen Heidi Gutterud Neumann i avgjørelsen.

Larviksmannen fikk en bot på 35.000 kroner, mistet sertifikatet i 12 måneder, og må ta ny førerprøve. Til slutt endte straffen opp på 60 dagers betinget fengsel og en prøvetid på to år. Han slapp dermed samfunnsstraffen, og slipper å sone hvis han holder sin sti ren, eller ikke blir tatt for noe de to neste årene.

LES OGSÅ: «Ingen» vet hvem denne mannen er: – Jeg er fremdeles redd for at han skal gjøre det samme igjen