Legevakten skal gi øyeblikkelig helsehjelp og råd til befolkningen i Larvik kommune, samt sørge for at alle som oppholder seg i kommunen kan få nødvendig helsehjelp. Dette gjelder også turister.

Konstituert avdelingsleder ved Larvik legevakt, Stine Iversen, sier at man er avhengig av et samarbeid med befolkningen for å unngå unødvendig press på en helsetjeneste som allerede har et stort press på seg fra før.

– For at legevakten skal ha kapasitet til å ivareta dem som trenger det mest, oppfordrer vi besøkende til å kontakte fastlege i egen kommune hvis man har problemstillinger som kan vente. Fastlege kan i mange tilfeller hjelpe deg via telefon eller videokonsultasjon, forteller Stine Iversen, konstituert avdelingsleder for Larvik legevakt, til kommunens egen hjemmeside.

Ring først!

Legevakten prioriterer alltid de sykeste pasientene med de mest alvorlige tilstandene, uavhengig av hvem som ankommer legevakta først.

– Det kan derfor bli lang ventetid hvis henvendelsen ikke haster, forklarer Iversen, som oppfordrer folk til å ringe legevakta på telefonnummer 116117.

Dette for at man skal kunne gi råd og gjøre vurderinger for henvendelsen.

Egen inngang for koronasmittede

Når det står om liv, er det ikke legevakten som skal kontaktes. Da skal man ringe nødnummeret 113.

Legevakten har egen inngang for håndtering av koronasmitte. Man får informasjon på telefon dersom det er aktuelt å bruke denne.

Det sirkulerer for tiden både korona-, rhino- og parainfluensavirus i Vestfold. Virusene gir mild luftveisinfeksjon hos de fleste, men smitter lett og kan gi alvorlig sykdom hos utsatte personer.

Alle bes ta en koronatest før de kommer hvis de har luftveissymptomer. Gratis koronatester kan hentes flere steder i kommunen.

– Vi ber om at du hjelper oss med å begrense smitte ved legevakta. Det er viktig at du informerer oss om du har luftveissymptomer eller har testet positivt på covid-19 eller andre luftveisvirus, sier Stine Iversen.

Informasjon til besøkende

Kommunen ønsker nå å formidle følgende informasjon til alle som er på besøk i Larvik i sommer:

  • Besøkende oppfordres til å kontakte fastlege i egen kommune dersom de har problemstillinger som kan vente. Fastlege kan i mange tilfeller hjelpe deg via telefon eller e-konsultasjon/videokonsultasjon.
  • Dersom du har en problemstilling som ikke er aktuell for legevakt, men ikke ønsker å kontakte fastlegen, finnes det private aktører i området som tilbyr allmennmedisinske tjenester.
  • Ved behov for regelmessige sårskift, rutinemessig stell av kateter, nefrostomier, CVK'er o.l., må man henvende seg til tjenestekontoret i Larvik kommune med forespørsel om tjenester. Tjenestekontoret har telefontid mellom klokken 10.00 og 15.00, og kan nås ved å ringe 33171000.
  • Har du behov for engangsinjeksjon av viktige medikamenter eller engangs-sårskift, kan få hjelp på legevakt.
  • For INR-kontroll eller andre rutinemessige kontrollprøver må du ta kontakt med egen lege for rekvisisjon til blodprøver ved laboratoriet på SiV Larvik eller for eksempel Fürst i Sandefjord.
  • Det utstedes ikke attester, sykemeldinger etc. på legevakten.
  • Det gjøres ingen elektive (utvelgende) henvisninger til spesialisthelsetjenesten fra legevakten.
  • Alle som trenger å besøke legevakten, oppfordres til å ringe i forkant for avtale. Telefonnummeret er 116117.
  • Se Larvik legevakts internettside for mer informasjon: https://www.larvik.kommune.no/helse-og-mestring/helsetjenester/legevakt/.