Minner fra en svunnen tid strømmer på i disse russetider. Larviksrussen anno 1950 kan i år feire 70 års jubileum. Vi var en sammensveiset gjeng på kun 26 stykker fordelt på 2 klasser, engelsklinje og reallinje. Nå etter 70 år er dessverre bare halvparten igjen av oss.

Russefeiringen den gangen startet 17. mai og varte til St. Hans.

«Rulling» var det faktisk også den gang. Knut Rimstad «rullet» oss med traktor og tilhenger, fra Larvik Høyere skole, gjennom byen og opp til «Skoven».

Der ble vi høytidelig slått til «Riddere av den gyldene gris» og da begynte vår russefeiring. Etter noen uker med feiring og skriftlige og muntlige eksamener, kom den høytidlige avslutningen og utdeling av vitnemål i Munken. Da var vi blitt studenter.