Båtvrak, bilvrak, tønner, kjetting, wirer og annet skrot ligger mer eller mindre henslengt både i bryggeområdet og inne i skogen ved Kastet i Tvedalen i Larvik.

Nå er det tatt ut tiltale mot to personer som står ansvarlige for forsøplingen.

Tre personer er ilagt bøter fra kommunen på nesten en million kroner for forsøplingen av flere områder i Tvedalen i Larvik. Nå er det tatt ut tiltale mot Rolf Andersen og Stig Skramdal.

– Larvik kommune har anmeldt tre personer for brudd på forurensningsloven og jeg kan bekrefte at det er tatt ut tiltale mot to av personene. Vi har henlagt saken mot den eldste av de anmeldte fordi vi mener han ikke har vært så sentral i dette som de to andre, sier politiinspektør Magnar Pedersen.

Tvangsmulkten blir opprettholdt

Tvangsmulktene på til sammen nesten en million kroner vil likevel bli stående for alle tre.

– Tvangsmulktene fra kommunen lever sitt eget liv og har ingenting med straffesaken å gjøre, sier Pedersen.

– Jeg har fått brev fra politiet om at saken er henlagt. Derfor anser jeg meg ferdig med denne saken, sier Simon Andersen.

Han understreker at ingen av de bussene, bilene eller lastebilene som ØP har hatt bilde av på trykk tidligere er hans.

– Men jeg har et par skogsmaskiner i skogen min, men det er rart om man ikke kan få ha skogsmaskiner i sin egen skog, sier han.

Han vedgår at maskinene trolig har stått på samme sted i lang tid, men at de har vært i bruk.

Ønsker ikke å kommentere saken

Rolf Andersen ønsker ikke å kommentere saken i ØP.

Det har ikke lykkes ØP å oppnå kontakt med Stig Skramdal som også er tiltalt i saken.

De tre personene har ved flere anledninger uttalt seg til ØP og slått fast at bøtene ikke vil bli betalt. De har sagt at det som skjer på deres private grunn ikke innebærer noen skader for miljøet.

Saken er krevende

Miljøvernsjef i Larvik kommune, Marit Vasbotten, svarer konsekvent per epost på ØPs forespørsler knyttet til denne saken. I den siste eposten skriver hun følgende:

«Saker som denne er krevende når de ansvarlige ikke følger påleggene som er gitt. Dette gjør at saken tar lang tid. Larvik kommune vurderer, som tidligere skrevet, fortløpende alle virkemidler som kommunen har til rådighet i håndtering av slike saker. Hvorvidt Larvik kommune anmelder saker til politiet er taushetsbelagt og vil ikke kommenteres av den grunn. Larvik kommune ønsker ikke utover dette å kommentere denne saken.»

Rettssaken vil trolig gå i Larvik tingrett i november.

Hytteeierne fortviler

Hytteeiere i Tvedalen fortviler over at området skjemmes av bilvrak, båtvrak og annet skrot.

– Tvedalen er i utgangspunktet et nydelig sted, men vi har måttet innfinne oss med flere typer forurensing. Støy og støv fra steinindustrien lever vi med her, men på toppen av det har vi også et stort forsøplingsproblem. Det siste vi trenger er en søppelplass i tillegg, sier Inger Kisby og mannen Bob Kisby.

– Vi forstår ikke hvordan noen kan ta seg til rette på denne måten over så lang tid uten at det får konsekvenser, sukker Kisby.

Hun mener kommunen og miljøvernsjefen burde sette makt bak kravene om tvangsmulkt som de tre personene i Tvedalen er ilagt.

– Det er så strenge regler for hva man kan gjøre som hytteeier i dette området. Dersom man ikke følger reglene får det konsekvenser. Hvorfor får ikke denne forsøplingen her konsekvenser, spør hun.

– Dette bør være en enkel sak. Dersom det ikke blir ryddet opp i henhold til en frist gitt av kommunen, må kommunen sørge for rydding og sende regningen for jobben til de ansvarlige, mener Maartmann.