Vi elever på Hvarnes skole, synes det er trist at skolen vår nok en gang er nedleggingstruet. I dag er Hvarnes en levendes bygd, men vi vet ikke hva som skjer om skolen blir lagt ned. Skolen er bygdas sentrum og vi er redde for at det blir stor fraflytting hvis skolen blir lagt ned.

Skoleåret 2019/2020 begynte det 8 elever i 1. klasse, og skoleåret (2020/2021) startet det 9 elever i 1. klasse. I år er vi 44 elever på skolen, mot 36 året før. Vi mener dette viser at bygda er i god utvikling.

Vi er en skole med få elever noe som gjør det trygt og godt for oss. Det er kort vei til skolen, alle kjenner alle og skolens størrelse gjør sånn at vi får vært med på flere lærerike prosjekter og turer.

Skolen er en viktig del av bygda vår, uten skolen blir ikke bygda den samme.