– Vi trenger fosterhjem hele tida, men koronapandemien gjør at vi ikke får vært ute for å rekruttere hjem, sier Maria Rauan (41) fra Larvik.

Hun har bare vært i Aberia, som er en privat leverandør av fosterhjemstjenester til det offentlige, siden nyttår. Men med ti års erfaring i bransjen vet hun at det ikke pleier å være så vanskelig å rekruttere fosterfamilier.

– Vanligvis er vi på messer, har stands og oppsøker steder der det er mye folk. Det har vi ikke anledning til per dags dato.

– Men det er jo ikke sånn at det er færre barn som trenger fosterhjem, selv om vi ikke når ut til folk som vanlig, legger hun til.

Hovedarenaen har falt bort

Hun forteller at Aberia årlig er på sju boligmesser, som er en av hovedarenaene for å komme i kontakt med folk.

– Etter hver messe har det vært 16–20 navn som ønsker å bli kontaktet for mer informasjon. I løpet av perioden med korona har vi rekruttert kanskje 10–12. Vi er også på andre arrangement, hvor vi står på stand og formidler hvem vi er.

Hun påpeker også at det vil kunne være flere barn som har behov for hjem på grunn av pandemien.

– Plutselig forsvant støttefunksjonene hvor de har den ene spesielle voksenpersonen som ser de og gir litt kjærlighet, enten det er på fotballen, skolen, turninga eller korpset. De barna vil nok bli enda synligere når denne pandemien er over.


LES OGSÅ: Dramatisk avgjørelse i Lamøya-saken – og denne gang er beslutningen endelig

Samarbeid med Nav

For tiden har de et samarbeid med Nav for å finne fosterhjem.

– Vi kjører også kampanjer på Facebook, med link til hjemmesida vår. Her har vi blant annet et digitalt informasjonsmøte. Det vil nok være nødvendig med større fokus på digitalt framover, og utover det så må vi bare oppsøke folk ved å ringe og ta kontakt.

– Det handler om å gjøre folk bevisst på at vi står i en spesiell situasjon hvor det er vanskeligere å rekruttere enn tidligere, legger hun til.

Verdens viktigste jobb

Maria forteller at de pleier å si at å være fosterhjem er verdens viktigste jobb.

– Om det ikke er det for verden, så er det iallfall det for dette barnet. Og i det store og hele utgjør man kanskje en liten forskjell, men for dette barnet er man det viktigste som noensinne har skjedd. Det finnes mange solskinnshistorier hvor fosterfamilien er det som har gjort at det faktisk har gått bra for barnet.

Hun skryter også av fosterhjemmene de har i dag.

– De står i en utrolig tøff oppgave, og velger et annerledes liv 24 timer i døgnet. Men de gir også beskjed om at selv om det er en stor jobb så gir det så mye, og det er grunnen til at man står i det. Det man sitter igjen med og den utviklinga man får se, er at det er så verdt å ha de tøffe dagene fordi lysglimtene er så gode.

LES OGSÅ: Andreas (20) feiret bursdagen med nye knallsterke rekorder

Kan ikke møte etterspørselen

Selskapets største oppdragsgivere er staten og kommunen, som tar kontakt når de ikke selv har hjem å tilby eller trenger noe annet enn de hjemmene de har tilgjengelig.

– På grunn av koronasituasjonens påvirkning kan vi ikke møte etterspørselen om fosterhjem. Det fører til at det vil være barn som blir værende lenger i beredskapshjem, for eksempel.

Hun poengterer at det også handler om å finne riktig fosterhjem.

– Vi har mange gode fosterhjem per dags dato, men vi trenger å komme i kontakt med flere familier. Det er viktig å finne den familien som kan passe for det enkelte barnet og tåle uttrykket dette barnet har.

For å få til dette trenger de hjelp.

– Vi er avhengige av at flere viser interesse, tipser hverandre og tar kontakt. Det vil utgjøre en så stor forskjell i noens liv, avslutter hun.