Gå til sidens hovedinnhold

Snart åpner skolene – dette tror skolelederne blir den største utfordringen

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunalsjef for oppvekst og kvalifisering i Larvik kommune, Jan-Erik Norder, sier kommunen stoler på nasjonale myndigheter, og tror det er riktig å åpne skolene igjen nå. Han er imidlertid spent på om det er nok lærerressurser til å håndtere situasjonen.

For abonnenter

– Det å klare å ha tilstrekkelig med lærekrefter blir en stor utfordring, sier han, og rektor ved Fagerli skole på Nanset, Anette Eskedal Tveit, er enig.

– Siden vi er en skole med fire klasser per trinn, vil det stille ekstra krav til oppdeling av elevene både inne og ute. Det kan bli en utfordring i forhold til nok personal, sier hun.

Regjeringen har besluttet at barnehagene skal åpne fra 20. april, og 1.-4. trinn i barneskolen og skolefritidsordningen fra 27. april. Samme dag åpner videregående skoler for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp og yrkesfagelever på VG2.

– Jeg er enig med barneombudet i at det er viktig for elever å komme tilbake til skolene så snart som mulig, og at de vurderingene som nasjonale myndigheter er riktige, sier kommunalsjef Norder.

(Saken fortsetter under bildet.)


Venter på nasjonal veileder

Jan-Erik Norder sier at både kommunen og skolene starter med forberedelser til at skolene skal ta imot elever på første til fjerde trinn fra 27. april, og at man vil sette alt inn på å klare de utfordringene som vil være.

– Vi vil ha utfordringer knyttet både til bruk av skolene og hygienetiltak, og ikke minst til å ha tilstrekkelig med lærekrefter, sier han.

Les også

Foreløpig usikkert når barnehagene åpner: – Vi har også mange spørsmål vi lurer på

– Vi er veldig spent på hvilke veiledninger som kommer fra det tverrfaglige utvalget som nå sitter og jobber. En nasjonal veileder for skolene skal være klar 20. april. Den vil være viktig for hvordan vi skal klare å gjennomføre driften på skolene en uke senere, sier han.

Norder sier at kommunen allerede er i gang med å se på utfordringene ved de enkelte skolene, og at man allerede er i gang med å innføre tiltak.

– Det går i første rekke på forsterket renhold ved skolene, og vi er nå i gang med å forsøke å få inn tilstrekkelig med antibac-dispensere eventuelt hvordan hygienetiltak ellers kan følges godt nok opp. Hygienen vil være svært viktig når elevene møter på skolene igjen, sier han.

Norder sier også at det ved Frøy skole er gjort en egen kartlegging i forhold til å kunne håndtere åpning av skolen igjen der.

Spent på om nok ressurser

Kommunalsjefen sier at den største utfordringen trolig vil være knyttet til om man klarer å ha nok lærerressurser ved skolene.

– Elever fra femte trinn og oppover skal jo fortsatt ha hjemmeundervisning, og det betyr at en vesentlig del av lærerne vil være opptatt med det. I tillegg vil det kunne være elever på 1.-4. trinn som av helsemessige grunner må være hjemme. Disse skal også ha hjemmeundervisning, og det å klare å ha tilstrekkelig med lærekrefter blir en stor utfordring. Også her er vi spente på hva den nasjonale veilederen vil si. Vi forventer at det ikke blir satt urealistiske retningslinjer, sier Norder.

Når det gjelder skolenes øvrige ressurser, sier Norder at man her må se på hver enkelt skole i forhold til hvordan kan utnytte skolene og hvordan man kan klare å spre elevene over et større område enn tidligere.

Les også

Bekymret for barn i Larvik inn mot påsken – nå ber barnevernet om hjelp

– Her venter vi også på retningslinjene i den nasjonale veilederen. Vi må ta hensyn til hvor store grupper av elever vi kan ha, og hvordan man kan bruke uterom på skolene. Vi blir her satt overfor utfordringer vi ikke har hatt tidligere, men vi vil forhåpentligvis lære mye av det vi først må gjøre for åpning av barnehagene og ta med oss erfaringer herfra. De utfordringene som kommer skal vi sørge for at vi klarer å ta oss av ved alle skolene, forsikrer Norder.

Ikke for tidlig

På spørsmål om han synes det er for tidlig å åpne skolene igjen nå, referer Jan-Erik Norder igjen til barneombud Inga Bejer Engh, som sier at det er viktig for elevene å komme tilbake til en så normal hverdag igjen så snart som mulig.

– Vi vet at noen elever sannsynligvis ikke har det bra hjemme nå, og at mange i disse årstrinnene får et for dårlig læringsutbytte. Jeg vet at svært mange elever nå gleder seg til å komme tilbake til skolen, og at lærerne ser fram til å treffe elevene igjen. Så får vi bare stole på at myndighetene legger til rette slik at det er gjennomførbart. Så skal vi lokalt gjøre vårt, sier Norder.

(Saken fortsetter under bildet.)


Stoler på myndighetene

ØP har spurt rektorene ved tre av skolene i Larvik om hva de synes om at skolene blir åpnet for 1 – 4 trinn alt i slutten av april, og felles for de tre er at de stoler på at myndighetene sentralt vet hva de gjør, og at de kommer med gjennomførbare veiledere.

– Helsemyndighetene har tatt en avgjørelse, og da må vi stole på at denne er riktig. Jeg er ikke helsepersonell men pedagog og skoleleder. Nå får vi bare vente på føringene som kommer, og forholde oss til de. Når veilederen kommer må vi kaste oss rundt og legge til rette etter det som står der, sier Jo Arne Ellingsen, rektor ved Sky skole.

Ellingsen sier at nok må regne med å ta i bruk hele skolen for å sørge for å unngå smittesituasjoner så langt som mulig, og at man også må se nøye på bruken av uterommene i tilknytning til skolen.

– Sky skole er også en skole som satser mye på uteskole på 1 – 4 trinn, og vi kommer nok til å la deler av undervisningen foregå ute. Så får vi bare forsøke å bruke de lærekreftene vi har for å gjennomføre en så trygg skole som mulig, sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)


Større utfordringer da skolene måtte stenge

Mesterfjellet skole er den skolen i Larvik som har flest nasjonaliteter blant elevene, med elever med bakgrunn fra over 60 ulike land, men rektor ved skolen, Reidar Wiik, sier at det ikke skaper spesielle problemer når skolene nå åpnes igjen.

– Vi har ingen problemer knyttet til det når det gjelder informasjon. Og dersom det er behov, har vi mulighet til å bruke tolker overfor hjemmene, sier Wiik.

Rektoren sier at også han stoler på de vurderinger som myndighetene gir i forhold til å åpne skolene igjen, og at også han mener dette er en riktig avgjørelse.

– Vi vil naturligvis få mange utfordringer i forbindelse med en åpning nå, men jeg tror utfordringene var større da skolene måtte stenge. De utfordringene vi får nå skal vi klare å takle, sier han.

Wiik sier også at det blir krevende å få all logistikk til å fungere, men at det skal være mulig å få til de strukturelle endringene som må til.

– Vi skal også klare å få til slik at lærekreftene kan håndtere den nye situasjonen, sier han.

Venter på veileder

Anette Eskedal Tveit ved Fagerli skole sier at hun spent venter på føringer fra de nasjonale myndighetene.

– Vi forholder oss til nasjonale og kommunale retningslinjer. Vi venter på en veileder som skal gi oss de føringene vi trenger for å åpne Fagerli skole på en trygg måte, sier hun.

– Det er vanskelig å si hvilke konkrete utfordringer vår skole vil stå overfor før vi har konkrete føringer, men det kan bli å holde avstand og det å overholde de strengeste hygienetiltakene blant de yngste elevene som er det viktigste sier hun.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.