Snaue tre år etter salget er den velkjente eiendommen igjen på markedet: – Cirka halvparten står tomt, det må det gjøres noe med

Sigurds gate 4, som tidligere har huset både meieri, kafé og Husfliden, er til salgs.