Gå til sidens hovedinnhold

Søkelys på byggesak

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å være profesjonelle forvaltere av plan- og bygningsloven i Larvik kommune er en balansekunst. Vi forvalter et regelverk der noen får en byggerett som påvirker omgivelsene både for den som skal bygge, for naboer og kanskje et helt nabolag. Dette bidrar til utvikling og endring til glede for noen og forargelse for andre. Vi behandler byggesøknader, og vi gjør det på vegne av alle innbyggerne i Larvik på delegert myndighet fra våre politikere. Dersom du skal bygge noe i Larvik kommune så kan du ikke velge oss bort. Vi er klar over at dette er en monopolsituasjon, og at vi må forvalte dette med den største respekt.

De 16 kunnskapsrike og arbeidsvillige medarbeiderne som jobber på Byggesak får veldig mange søknader og enda flere henvendelser som skal besvares hver dag. Mange byggesøknader betyr høy aktivitet i byggebransjen. Utvikling er bra for Larvik-samfunnet. Mange henvendelser både fra profesjonelle utbyggere, enkeltpersoner og nabolag viser engasjement. Engasjement er bra for Larvik-samfunnet.

Det er stor interesse knyttet til vårt fagfelt. Det skjønner vi godt. Ønsker du å finne ut av hva som skjer kan du finne ut mer om byggesøknader og vedtak gjennom det som ligger på postlistene for plan-, bygge- og delesaker som fra 01.01.18 er tilgjengelige på hjemmesiden til Larvik kommune. Her kan du søke opp all informasjon knyttet til en søknad ved å sette inn for eksempel adresse eller gårds- og bruksnummer til den aktuelle eiendommen. For spørsmål om saker fra før 01.01.18 kan du henvende deg til kommunens Servicetorg. Her står medarbeiderne parat hver dag til å svare på spørsmål og hente frem informasjon.

En byggesøknad sin vei gjennom saksbehandlingen er som følger: Alle søknader blir lagt inn i arkivsystemet vårt av folka som sitter på dokumentsenteret, som tar imot all post til hele kommunen. Deretter blir alle byggesøknader lagt inn i byggesak sitt eget system etter dato. Dette for at vi skal klare å holde oversikten over hvilken tidsfrist vi har på å saksbehandle søknaden. Sakene drøftes i et team slik at vi sørger for best mulig likebehandling av saker, og at kunnskap deles og utvikles. Ofte må annen kompetanse i andre deler av kommunen involveres, og er det vanskelige saker kan de drøftes med oss som ledere, kommuneadvokaten eller med rådmannen. Før et vedtak blir sendt ut må det gjennom en sidemannskontroll og alle vedtak må godkjennes av en annen ansatt på byggesak. Denne godkjenningen skjer elektronisk og er dermed sporbar i våre systemer. Hvem som har sidemannskontrollen hvilke uker følger en liste som leder setter opp ved hvert årsskifte. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss og våre systemer slik at vi skal gjøre minst mulig feil. Ingen saksbehandler en søknad alene – vi er et lag.

Saksbehandling av byggesaker skal gjøres på en etterrettelig og lovmessig måte upåvirket av hvem som søker eller hvilket engasjementet som oppstår. Det vi jobber med er viktig. Det handler om økonomiske verdier og griper inn i disponeringer knyttet til privat eiendomsrett. De vedtak kommunen gjør kan ha stor innvirkning enten beslutningen er positiv eller negativ. For dem som ikke får det svaret de ønsker, forstår vi at det kan skape frustrasjon og misnøye og et behov for å formidle dette. Vi opplever mye oppmerksomhet i kommentarfelt på blogger, sosiale mediene og i lokalavisa som føles krenkende. Vi ser blant annet at det antydes at ansatte på byggesak ikke er redelige. Når slike ytringer får form av påstander, antydninger og ryktespredning som vi ikke kan ha oversikt over eller svare på, blir det ikke bare en utfordring for oss men kan bli en samfunnsutfordring.

Alle våre søknader og vedtak er offentlige, og vi erfarer og forstår at vi må tenke nøye over hvordan vi uttrykker oss når vi skal uttale oss på vegne av kommunen som samfunnsaktør. Som myndighetsforvaltere må vi tåle både ris og ros. Det følger med jobben. Vi vil gjerne bli bedre, men ønsker oss tilbakemeldinger i form av konstruktiv kritikk. På byggesak ønsker vi å gi best mulige tjenester til Larviks innbyggere. Vi er et lag – vi skal spille på lag med utbyggere og naboer – vi skal gjøre hverandre gode – vi skal bygge Larvik-samfunnet sammen.

Cathrine Wærvågen, virksomhetsleder for Byggesak og Hilde Bøkestad, kommunalsjef for Verdiskaping og stedsutvikling

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.