Våre folkevalgte har siden starten av korona-krisen oppfordret samtlige til å vise solidaritet overfor hverandre – husk å opptre i felleskap også når vi kjører bil.

I forrige uke kunne jeg lese at politiet i Oslo stoppet flere unge førere. En var ruset og de andre kjørte så fort at selv Petter Solberg hadde vært imponert. Slike trafikanter er det siste vi trenger nå. «Vi trenger ikke applaus – vi trenger at dere holder dere inne», sa en sykepleier ved Oslo universitetssykehus. Det er kloke ord, da det siste vårt helsepersonell trenger nå, er trafikkulykker.

Videre har politiet avsluttet sine promillekontroller, da det reduserer sannsynligheten for smitte. Endringen medfører at politiet kun promilletester der det er grunnlag for mistanke eller hvor føreren har begått andre lovbrudd.

Dette er selvsagt helt forståelig. Den solidariske atferden blir derfor enda mer avgjørende, og det er ekstra viktig at vi er våkne og tipser politiet dersom vi ser eller mistenker noen som kjører ruset. På den måten kan lovens lange arm enkelt fjerne livsfarlige trafikanter fra veiene - trafikanter som kan forverre situasjonen for helsepersonell.

De aller fleste er lovlydige og kjører skikkelig, likevel er det viktig å sette søkelys på at alle trafikanter må handle klokt i disse dager.

MA – Rusfri Trafikk ber samtlige om å holde seg mest mulig inne og følge regjeringens retningslinjer. Må du likevel kjøre, har vi laget fem «Koronatrafikkregler» som du bør ha i minnet:

1. Myndighetene har oppfordret til å holde avstand fra hverandre. Det gjelder også i trafikken.

2. Ikke dra på butikken hvis du er syk, i karantene eller isolasjon. Er du svekket, sliten eller trett skal du heller ikke kjøre bil.

3. Følg myndighetenes anbefalinger for å redusere smitte. Følg fartsgrensen også.

4. Ikke bruk alkohol eller andre rusmidler for å håndtere en stresset situasjon. Det gjelder spesielt i trafikken.

5. Vis solidaritet. Også i trafikken.