Den store oppblomstringen av koronasmitte den siste tiden har igjen gitt både folk flest og næringslivet store utfordringer. Alt fra serverings- og utelivsbransjen, reiselivsnæringen og luftfarten er blant de som sliter tungt nå.

Regjeringen la derfor klokelig frem nok en krisepakke for å sørge for at slaget mot norsk økonomi ikke skal bli for stort. Den var på 17,7 milliarder kroner, men det så vi ikke holdt slik situasjonen var nå.

Derfor plusset vi på 4,4 milliarder kroner ekstra i forhandlingene om pakken.

Vi sørget for at kompensasjonsordningen ble styrket. Dette er pengestøtte til bedrifter som opplever vesentlig svikt i inntektene som følge av korona. Nå kan de få dekket inntil 85 prosent av sine faste kostnader, opp fra 70 prosent som regjeringen først foreslo. Dette er særlig nødvendig for alle de som nå må stenge ned som følge av myndighetenes påbud, da spesielt innen servering og uteliv.

Luftfarten opplever også svært tøffe tider. Derfor krevde vi, og fikk gjennomslag for, at flypassasjeravgiften må fjernes for hele neste år og staten skal øke kjøpet av ruter. Samtidig fikk vi også på plass at blant annet reiseliv, kollektivtrafikk, flybransjen og taxinæringen fortsatt skal ha den lave momssatsen på 6 prosent gjennom første halvår nest år. Dette er avgiftslettelser på totalt 2,4 milliarder kroner. FrP fikk også på plass et startbeløp på 35 milloner kroner til Torp flyplass. Ikke minst en avtale om at regjeringen så snart som mulig, og senest innen utgangen av januar nå må komme tilbake med et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant annet Torp kan sikres videre drift i 2021. Dette var svært viktig fordi ingen av de andre partiene hadde med seg noe om Torp i sine budsjettforslag, FrP har i denne saken utgjort den store forskjellen.

FrP har også fått gjennomslag for en forsterket ordning for å sikre arrangørene av pakkereiser og unngå ytterligere konkurser i bransjen.

Flere av våre eldre har hatt det tøft. Pandemien har gjort at de blir mer isolert og alene, med lite kontakt med andre mennesker. Dette er en av gruppene som er hardest rammet.

Under behandlingen av revidert budsjett i vår fikk FrP gjennomslag for å sette av 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre. I forhandlingene denne gang fikk vi regjeringspartiene med på å videreføre denne satsingen også neste år.

Vi står nå i en krevende tid, vi må derfor sørge for at både enkeltmennesker og bedrifter blir ivaretatt.