Valget er over og stemmene er talt opp. Det er bare å gratulere H og FrP som valgets vinnere og Birgitte Gulla Løken som kommende Ordfører. Historiens første kvinnelige Ordfører i Larvik, dersom en ser bort fra Bjørg Holmsen som var Ordfører i Brunlanes 1976–1987.

For oss i Sp ble valget en skikkelig blåmandag. Jo da, vi var forberedt på en nedgang fra det ekstraordinære gode valgresultatet for fire år siden. Men for noen av oss oppleves det som å få en skikkelig «trøkk 16» i fleisen. Hvorfor det gikk som det gikk er antakelig litt sammensatt, men jeg velger å tro at de nasjonale strømmingene har vært viktigst. Litt urettferdig i et lokalvalg. Uansett er det velgerne som bestemmer.

Likevel er det på sin plass å takke alle de som faktisk hadde trua på oss i Larvik Sp. 1352 velgere brukte stemmeseddelen fra Senterpartiet. Dette utgjør 5,8 prosent og to plasser i kommunestyret. Riktignok en nedgang fra 11,1 prosent og fem plasser ved valget i 2019, men allikevel! Sp ble største parti i både valgkretsen Lardal med 26,7 % og i Hvarnes med 27,4 % av stemmene. Ikke så verst i Kjose, Kvelde og Bommestad krets heller med henholdsvis 17,4 %, 15,6 % og 11,2 % av stemmene. Det blir nå Knut Olav Omholt og Eliza Maria Gudem som vil representere Senterpartiet i Larvik kommunestyre. To hardtarbeidende og dyktige folkevalgte med hjerte for hele Larvik. De vil videreføre Senterpartiets politikk med en nøktern økonomisk politikk og tjenester nær folk.

Det største partiet ble også denne gangen «hjemmesitterpartiet». Hele 39,1 prosent av de som har stemmerett brukte den ikke. I enkelte kretser var valgdeltakelsen nede i 51 prosent. Dette er såpass skuffende oppslutning om demokratiet at det må gjøres tiltak for å få opp valgdeltakelsen til neste valg. Blant stemmesedlene var det også 261 blanke!

Til fylkestingsvalget fikk Sp 1174 stemmer fra velgerne i Larvik, eller 5,4 % av stemmene og to representanter i Fylkestinget. Dette er Per-Asbjørn Andvik og Elisabeth Irgens Hokstad. Begge med god forankring i Larvik.

Senterpartiet vil fortsatt regnes med både her i Larvik, i Vestfold og i Norge!