Gå til sidens hovedinnhold

Spelplass på Værvågen – til glede for bygda vår

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en kronikk 4. oktober forsøker Caroline H. Hole å appellere til Larvikpolitikerne som 6. oktober blant annet skal vedta hvorvidt Nesjar teaterforening skal få en fast spelplass på Værvågen. Nesjarspelet involverer både store og små, og settes opp 3–4 kvelder annethvert år, sist ikke langt fra der Hole har sin hytte.

Nesjar teaterforening favner barn og unge, og mange som ikke uten videre finner seg til rette på en fotball- eller håndballbane. Larvik kommune har i sine styringsplaner eksplisitt sagt at aktiviteter av denne typen skal ivaretas og gis rom/arenaer. For Høyre er det også særdeles viktig å støtte opp om lokale ildsjeler som legger ned et enormt antall timer til glede for mange i kommunen vår.

Hole tar i sitt innlegg til orde for å ivareta det unike Mølen og strandsonen. Herom er vi skjønt enige. Derfor burde Hole, i likhet med meg, glede seg over at plassen hvor Nesjar teaterforening holder til ikke lenger brukes til fyllmasser og gårdsavfall. Plassen er gjort åpen og tilgjengelig for allmennheten, og alle er velkomne. Hole beskriver plassen som om den er plassert på en måte som hindrer allmenn ferdsel. Det er sterkt misvisende. Plassen ligger tilbaketrukket inne i en mindre skog kratt og hindrer ikke på noen måte stien som går langs sjøen. De midlertidige installasjonene ligger helt øverst i 100-metersbeltet. Holes retorikk etterlater også et inntrykk av at vi befinner oss midt blant gravrøysene på Mølen. Det er også misvisende, og synd for debatten.

Hole trekker en tidslinje og går helt tilbake til slaget på Nesjar, men hun trekker ikke tidslinjen og utviklingen lenger enn til at «byfolk på 50-tallet bygde enkle, små hytter» og at «Standloven kom i 1965». Jeg vil fortsette tidslinjen for henne:

Hyttene i det aktuelle området hvor Hole selv ferierer har vært gjenstand for en velstandsutvikling. Flere er både utvidet og modernisert betydelig siden 50-tallet. Det har ikke Høyre noe imot, men når vi nå først er på temaet «tilgjengelighet og allmennheten» så er det klart at dette har virket privatiserende. Når Hole, og hennes hyttenaboer, har vært så heldige å få utvikle sine egne fritidseiendommer burde man etter min oppfatning kunne tolerere et lokalt kulturinitiativ noen kvelder – med teater, musikk, applaus og barnelek.

Så er det et tilleggsmoment som er viktig for Høyre i denne saken. Det er trafikken på Mølenveien, som skyldes det store antall besøkende til Mølen som turområde. Nesjar teaterforenings aktivitet vil generere bare en marginal økning i trafikken. Høyre foreslo i Formannskapet forrige uke at atkomst- og trafikkforholdene ved en ytterligere utvikling av området må utredes. Det ble enstemmig vedtatt.

Høyre heier på Nesjar teaterforening, og alle andre som legger ned frivillig arbeid til glede for barn, unge og lokalt kulturliv generelt i kommunens mange nærområder. Vi trenger dere mer enn noen gang.

Kommentarer til denne saken