Splittet på veien videre

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunedelplanen for ny InterCity-trasé på strekningen mellom Sandefjord-grensen og Kleivertunnelen er vedtatt i Larvik kommunestyre. Helt som ventet etter den siste tidens politiske utspill og behandling, ble det flertall for Verningen-korridoren og stasjon i Kongegata.

Innholdsmessig var det lite nytt som ble sagt fra talerstolen. Styrke og kulør på ordbruk var som man er blitt vant med, og bortsett fra Venstre som på halvannen uke gikk fra å ville forholde seg til et flertallsvedtak til å melde seg på i omkampklassen, så skjedde det lite bevegelse i partienes standpunkter fra hva som var kjent.

Uansett – det politiske toget går nå videre. Det blir kjørt på flere spor, for å bruke den terminologien. Først ved at det blir mekling hos Fylkesmannen. Tidspunkt blir avklart med det første. Samtidig vil det utvilsomt bli jobbet inn mot de fora og møteplasser der beslutninger i forhold til kommende NTP blir avgjort, som gjennom Vestfold-benken på Stortinget og Østlandssamarbeidet, et nettverkssamarbeid mellom de berørte fylkeskommunene.

Jeg flagget på et tidlig tidspunkt at Kongegata var å foretrekke framfor Indre havn. Både fordi det kan gi mulighet for en spennende, og sårt tiltrengt utvikling i det nåværende sentrum, men mest av alt i frykt for at en ny og utvidet jernbane gjennom Indre havn vil bety at drømmen om en gang å få den bort derfra vil forbli nettopp en drøm.

Det ble av flere i kommunestyret, særlig av en pekefingerhevende Frp-høvding Manvik, hevdet at det vil være flertallets skyld om stasjon og ruvende plattform ender opp i Indre havn, fordi han, med flere, mener Kongegata aldri vil bli godkjent av Bane NOR. Og i særdeleshet at det skal kjempes videre mot det fattede vedtaket.

Det er i første rekke Frp, Venstre og Bedre Larvik som ikke vil akseptere dette. Disse ønsker seg omkamp med utsettelse og utredning av et tredje alternativ.

Men også blant omkamp-kameratene er det splittelse. For Frp vil bare ha stasjonen utenfor sentrum, fortrinnsvis ved Elveveien, Venstre har en forkjærlighet for Bommestad, mens BedreLarvik med uforminsket styrke hevder Bergeløkka er alternativet som må utredes. Et alternativ Manvik i onsdagens kommunestyre konkluderte med var uaktuelt. Hvis man så legger til Alfred Andersen-tomta, som med jevne mellomrom trekkes fram, så er det altså ikke et tredje alternativ man ønsker utredet, men et tredje, fjerde, femte og sjette alternativ!

Det skal bli spennende å følge med på hvordan omkampene spilles, ja i det hele tatt om det blir mer enn forslag om nye runder. For hvis en tar på seg analytiske briller, er det med utgangspunkt i dagens sammensetning lite sannsynlig at det fra det kommende kommunestyret vil bli lagt opp til det. Ap, Høyre, Sp og SV har klart gitt uttrykk for at det var tid for avgjørelse og å se framover med flertallsvedtaket som ramme.

Skal det derfor bli reversering og foten ned for det som ble vedtatt onsdag, må det et jordskjelv til i valget om drøye 14 dager. For da må Frp, Venstre og BedreLarvik få flertall, i hvert fall tett innpå det. I dag har de tre partiene 8 av 43 mandater. 10 hvis man tar utgangspunkt i antallet som ble valgt for fire år siden.

Uansett – de tre og alle andre er i sin fulle rett til å flagge og ha dette som sin strategi. At det er en dose valgkamp og stemmefisking i et opprørt vann oppi dette, er høyst sannsynlig. Det blir i hvert fall i flere sammenhenger referert til at folket kan si sitt i det nært forestående valget. At omkamper skaper ytterligere usikkerhet for alle, nører opp under påstander om uforutsigbarhet og svekker gjennomføringskraft, er de sikkert klar over. Men for dem betyr det åpenbart lite.

En ting er jeg imidlertid enig med Per Manvik om: Uavhengig av onsdagens vedtak er det fortsatt en stor mulighet/fare for at jernbanen vil forbli i Indre havn.

For jeg tror at jo mer splid som registreres i Larvik, jo større er sjansen for at det ikke lykkes flertallet å nå fram inn mot de sentrale myndigheter og politikere.

Og da kan man spørre seg – er det de som går for Kongegata eller de som vil ha helt andre løsninger, som for lengst er forkastet av BaneNOR, som er den største «trussel» for at Indre havn velges?

I denne sammenhengen er på mange måter Per Manvik tungvekteren. Og han er utvetydig i sin tale. For onsdag sa han blant annet:

«Jeg innrømmer det helt, jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å få trenert den bygginga dersom det blir et flertall. Og det skal jeg gjøre ved å gå på de myndighetene som skal bevilge penger til dette her.»

At det ikke er enighet i denne store saken er naturlig. At det kjempes med alle midler til det blir gjort et vedtak er også rett og riktig. Det Manvik sier her, og som andre har signalisert i andre ordelag og former, er imidlertid noe helt annet. Langt fra ulovlig, men for alle som tror på og jobber etter at flertallsvedtak bør respekteres, som en del av en god demokratisk prosess, er det trist å lese og høre.

Det er langt fram til at det kan blåses av for full tid. Usikkerhetsfaktorene er fortsatt mange, hva sentrale myndigheter og politikere vil prioritere er ikke gitt, og om det endres strategi for hele jernbaneutbyggingen, er det for tidlig å si noe bombastisk om.

En ting er i hvert fall sikkert. Larviks politikere har fattet et vedtak med relativt klart flertall. Prosessen går videre, og det vil bli meklinger. Så lenge det ikke er varslet innsigelser mot Kongegata, er det en klar mulighet at Bane NOR kan gå med på kommunestyrets vedtak om Kongegata. Langt mer komplisert blir det å få gjennomslag i en mekling for Verningen-alternativet.

At Larvik-samfunnet skal stå samlet om å jobbe for framtidas løsninger, er imidlertid en utopisk tanke. Dessverre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.