Gå til sidens hovedinnhold

Spørsmål til kommunens ledelse om overholdelse av flaggloven neste år

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har kommet inn over 3.000 høringsinnspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementets spørsmål etter høringsinnspill til ideen om å endre flaggloven slik at alle kommuner skal kunne heise Pride-flagget.

Så langt tyder gjennomgangen av høringsinnspillene på at det er et massivt og overveldende flertall MOT å endre Flaggloven. De fleste ønsker altså å beholde Flaggloven slik den er.

Nå er det jo ikke dermed sagt at Stortinget vil vektlegge resultatet av høringsinnspillene, og dermed bare gjøre som de ofte gjør, fatter vedtak på tvers av folkeviljen. Det kan jo hende de endrer Flaggloven uansett.

Men sett at de tar hensyn til majoriteten av tilbakemeldingene etter høringinnspillene og beholder Flaggloven uendret: Hva vil Larvik kommune gjøre under Pride-dagene neste år da?

Ordfører Bringedal var jo klar på at han også neste år ville heise Pride-flagget, nærmest uansett. Og tilsynelatende med god backing fra det øvrige kommunestyret.

Samtidig har jo nå Larvik kommune indirekte innrømmet at de har brutt loven, eller «vært på den andre siden» eller hvordan det nå ble formulert. Så Larvik kommune har i hvert fall skjønt at å heise Pride-flagget er brudd på Flaggloven, og det er jo straffbart.

Så mitt spørsmål til kommunens ledelse, og spesielt ordfører Bringedal, er: Gitt at Flaggloven forblir uendret (hvilket det kan tyde på), vil da kommunen heise Pride-flagget neste år slik ordfører Bringedal forfektet at han ville gjøre?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.