I halvannet år må klubbene leve av oppsparte midler de ikke har. Det betyr smalhans og krisestemning for idretts-Larvik, tror nestleder i Larvik Turn, Knut Duvholt.

Automatpengene skulle egentlig opphørt i 2003. Men EØS-domstolen underkjente regjeringen Bondeviks monopolvedtak, og ga dermed idrettslagene en utsatt frist.

1. juli er det imidlertid slutt. Og noen kompensasjon for halve 2007 og hele 2008, blir det ikke snakk om, kan avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kulturdepartementet love.

- Departementet trenger ikke pøse på med penger nå når idrettslagene har beholdt ordningen langt lenger enn planlagt, sier Tesaker.

- Så det neste halvannet året vil det ikke bli gitt noen kompensasjon fra departementet. Da håper vi klubbene kan bruke de oppsparte midlene. Slik vi har oppfordret til, legger Tesaker til.

Den siste kommentarer provoserer nestleder i Larvik Turn, Knut Duvholt;

- Vi går på sparebluss og lever fra hånd til munn. Hvert eneste år. Det koster oss en 1,2 millioner kroner i året bare å drifte Lovisenlund. Vi har som mål å legge til rette for sportslig aktivitet. Nå blir det mer og mer snakk om å få endene til å møtes. Så å snakke om oppsparte midler føler vi som provoserende, sier Duvolt.

I 2006 mottok Larvik Turn 778.000 kroner i automatinntekter. I inneværende år har styret budsjettert med 350.000.

- Etterpå blir det smalhans, sier Duvholt.

Nå vil det handle om å finne nye og kreative måter å skaffe inntekter til klubben på.

- Vi håper på barnehage i nyoppussede lokaler. Sier Larvik kommune nei til det, må vi vurdere eiendomsutvikling på området. Det er sikkert nok av eiendomsinvestorer som ser mulighetene her på Lovisenlund, tror Duvholt.

Han vet at området er regulert til idrettsformål, men håper politikerne kan lempe på kravene framfor at aktiviteten skal stilne.

- Vi får 41 prosent av driftskostnadene dekket av kommune. Målet er 85 prosent. Men det er nok langt fram, tror Duvholt.

- Larvik Turn har investert 10 millioner kroner de siste tre årene på nytt dekke på løpebanen, nye garderobe og kunstgressbane. Alt nødvendige investeringer, sier Duvholt.

At det fortsatt gjenstår mye vedlikehold, ser alle. Seks tyverier med egenandel på 10.000 kroner hver gang, gjør også dype innhogg i økonomien til en presset klubb.

- Vi fikk lysregning på 20.000 kroner for desember. Selvfølgelig som en konsekvens av flomlyset på kunstgressbanen. Det er selvfølgelig mulig å slukke lyset, la være å brøyte ogsåvidere. Men hensikten med klubben må jo være å legge til rette for idrettsaktivitet? sier Duvholt og deler samtidig ut raust med ros til kommunen og politikerne som har sett nødvendigheten av tilbudet som gis til barn- og unge.

Han tror heller ikke dagens situasjon trigger unge mennesker til å ta tillitsverv i klubber og foreninger.

- Dette skremmer naturlig nok folk til å ta ansvar. Vi som steller med dette er her på Lovisenlund nesten hver dag. Det er noe å ordne opp i hele tida. Derfor så skulle jeg ønske at det ble gitt signaler som kunne skape litt optimisme også for oss som sliter med å få endene til å møtes, avslutter Knut Duvholt.