Farrisrunden 25 års jubileum 2020: – Rittet ble en ubetinget suksess

FARRISRUNDEN 2019: Anne Tråseviken sammen med løypevak Jan Thore Bergan og som har vært med siden oppstarten av Farrisrunden

FARRISRUNDEN 2019: Anne Tråseviken sammen med løypevak Jan Thore Bergan og som har vært med siden oppstarten av Farrisrunden

Av

Neste år arrangerer Farrisrunden for 25. gang. Initiativtaker Jan Thore Bergan skriver i dette innlegget om starten av det hele.

DEL

InnsendtHistorikk og starten av Farrisrunden i 1996

Samtidig som jeg var leder av Nanset Ski tok jeg initiativet til å starte terrengrittet Farrisrunden i 1996. Jeg tok opp ideen om et ritt til behandling i skistyret og dette ble positivt mottatt. Deretter tok jeg kontakt med formann i Larvik sykkelklubb Karl Magnus Kjendlie for å få til et nødvendig teknisk samarbeide om den tekniske avvikling av rittet. En forutsetning for rittet var jo at vi måtte være organisert i Norges Cykleforbund. På bakgrunn av dette utarbeidet jeg også forslag til en samarbeidsavtale som ble undertegnet av oss begge den 08.02.96. Samarbeidet mellom Nanset IF Ski og Larvik sykkelklubb ble en suksess og Farrisrunden har hele tiden vært en et betydelig økonomisk og sportslig bidrag til virksomheten i Nanset Idrettsforening. Den 13.12.1996 ble det sendt et brev til hovedstyret i NIF om opprettelsen av Nanset IF sykkel og fra 1998 ble det en egen gruppe.

Første møte i prosjektgruppen for Farrisrunden var 7.2.1996. En viktig forutsetning for avvikling av rittet var godkjenning av løypetraseen fra den største grunneieren Treschow Fritzøe i et felles møte den 12.3.1996. De andre grunneiere stilte seg også positive til arrangementet.

Løypetraseen – rundløype 73 km

Start Fagerli, Vestmarkaveien, Rømmingen, Lauvesetra, Dørsand, Storhaugtjønn, Rønningen, Heum, Anundsjø, Skjærsjø, Laksjø, Oklungen, Saga, Langvann, Engane, Kjose, Tyskhus, Strandgården, Storrønningen, Sky, Vasvik, Farrisdemningen, Eika (Kilen), Bjørndalen, mål Fagerli. I tillegg hadde vi også ei trimløype på 20 km for barn/familier.

Starten

Den første Farrisrunden ble avholdt 10.8.1996 med til sammen ca. 100 deltakere og året etter økte deltakere til 285. Rittets vinner i herreklassen var Espen Kardel, Rye sykkelklubb. Allerede det første året hadde vi et overskudd på kr 14.000. Året etter hadde vi et overskudd på hele kr 80.000. Rittet ble en ubetinget suksess. Vi fikk som arrangør svært så mange positive tilbakemeldinger fra deltakere, dommere Norges Cykleforbund, publikum og mediene. I 1999 var vi Norges 3 største terrengritt etter Birken og Grenserittet.

Kjente syklister som har deltatt Gunn Rita Dahle Flesjø, Lena Byberg, Rune Høydal, Håkon Austad, Tom Larsen, Finn Vegard Nordhagen og Jon Rangfred Hansen m.fl. Enkelte av disse er vinnere av både av OL og World Cup, samt internasjonale landeveisritt.

SNART 24 ÅR SIDEN: Bilde av den første rittledelsen i 1996.

SNART 24 ÅR SIDEN: Bilde av den første rittledelsen i 1996.

Hvilke kritiske suksessfaktorer gjorde det mulig å skape et så godt produkt som Farrisrunden? Først og fremst god prosjektledelse, økonomistyring, organisering, løype, arrangementsteknisk, markedsføring og samarbeide med sponsorer. En la vekt på at arbeidet med rittet skulle holde en profesjonell standard.

For å kunne starte opp et slikt terrengritt som Farrisrunden så var en avhengig av en betydelig dugnadsinnsats og enkelt personer som kunne ta på seg lederfunksjoner iht. til disse satsingsområdene; sponsing, markedsføring, arrangementsteknisk, IKT (start/mål), økonomi transport, matstasjoner og løype etc. Det er ikke lett å fremheve noen navn, men det er enkeltpersoner som jeg likevel vil nevne som bidro vesentlig med sin kompetanse og arbeidsinnsats de første årene til Farrisrunden. Jeg vil her nevne Svein Thore Omslandseter, Kjell Martin Langø, Rolf Kvifte, Anne Lene Lie, Ørnulf Pettersen, Ragnar Lie, Ørnulf Charlesen, Lisbeth Gundrosen, Karl Magnus Kjendlie, Atle Pedersen, Ottar Ackenhausen Renholt og Petter Mangelrød.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om stort og smått som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags