Av­de­lin­gens topp­sco­rer ri­si­ke­rer å rykke ned med Hal­sen: – Kom­mer ikke til å spille 4. di­vi­sjon

Han har scoret 19 mål den­ne se­son­gen, men li­ke­vel er det ikke sik­kert at Chris­ter Smith kla­rer å red­de Hal­sen fra ned­rykk.