Historisk samarbeid mellom klubbene i kommunen

Sammen om talentene: Klubbene representert i bildet over har alle stilt seg positive til talenttiltaket. Kvelde, Sporty, Hedrum og Hvarnes har av ulike årsaker ikke vært representert på møtene så langt.Fotomontasje: Joachim Hellenes/Thor Kenneth Løvenfalck

Sammen om talentene: Klubbene representert i bildet over har alle stilt seg positive til talenttiltaket. Kvelde, Sporty, Hedrum og Hvarnes har av ulike årsaker ikke vært representert på møtene så langt.Fotomontasje: Joachim Hellenes/Thor Kenneth Løvenfalck

Artikkelen er over 3 år gammel

Noe av det mest spennende på svært lang tid er i ferd med å materialisere seg når hele Fotball-Larvik nå skal samles for å utvikle talenter.

DEL

Få spillere på kretslag og aldersbestemte landslag. Få larvikslag på det ypperste nivået i regionen. Det var utgangspunktet for flere uformelle samtaler Jan Christiansen hadde med folk involvert i larviksfotballen.

Til slutt gjorde avdelingslederen for idrettsfag ved THVGS ord til handling. Og inviterte larviksklubbene til et møte. På nøytral grunn. Hvordan kan vi sammen gjøre noe mer for spillere som ønsker å bli gode, var utgangspunktet.

Tilbakemeldingene var umiddelbart udelt positive.

– Mange klubber klarer ikke denne jobben selv, så det blir litt tilfeldig hva man får til. Det er dessuten veldig avhengig av enkeltpersoner, og slik får årskull ulike muligheter, sier Christiansen.

Initiativtaker: Jan Christiansen ved Thor Heyerdahl vgs. har tatt initiativ til å få til noe mer for Larviks fotballtalenter.

Initiativtaker: Jan Christiansen ved Thor Heyerdahl vgs. har tatt initiativ til å få til noe mer for Larviks fotballtalenter.

Langsiktighet og kvalitet

Tanken er å samle de største fotballtalentene mellom 12 og 17 år til trening to dager i uka. Der man får noe mer enn det en breddeklubb er i stand til å gi.

– Det er to forutsetninger for dette samarbeidet. Det ene er langsiktighet. Man må i hvert fall se dette i et femårsperspektiv. Det andre er kompetanse. Det er helt avgjørende at kvaliteten på disse treningene er så god at spillerne ønsker å komme hver gang, sier han.

Det siste skal løses ved at det ansettes en utviklingsansvarlig, i tillegg til trenere til gruppa som vil bli delt inn i 12/13-, 14/15- og 16/17-årsklasse.

– Men vi skal også sette individet i en større helhet og utvikle holdninger og verdier. Spillerne må få et større perspektiv enn det å score mål, og dette kan handle om kosthold, sosiale regler og mental trening. Vi kan bidra med fasiliteter i så måte, men det er ikke diskutert hvor treningene skal være, påpeker Christiansen for å unngå å tråkke noen på tærne.

– Så er det viktig å poengtere at dette ikke skal drepe entusiasmen i klubbene. De representerer tross alt bålet som brenner. Tilbudet må derfor være ut mot moderklubbene. Vi ønsker å gjøre dem så gode at spillerne kan bli enda lenger enn i dag.

Måtte ha alle med

Christiansen påpeker at byens videregående skole ikke kan drifte modellen videre. Når dette kommer i gang, må klubbene selv fortsette jobben. Men avdelingslederen håper at både kommunen og distriktets næringsliv henger seg på. Selvsagt med krets og forbund på laget.

– Hvordan vi skal organisere jentene, om det blir egne grupper eller ikke, er foreløpig usikkert. Men det er viktig å påpeke at dette ikke er et gutteprosjekt, sier Christiansen, som innrømmer at han selv har en liten agenda oppi dette.

– Vi merker jo konkurransen sterkt fra andre videregående skoler, både fra Sandefjord, Telemark og Wang, forteller Christiansen, som ikke kan være konkret på aktuelle trenernavn foreløpig.

– Men vi ser etter lokale aktører med preferanser, og har bedt klubbene spille inn navn, sier han, og ser på tilbudet som en kjærkommen referanse.

– Vi savner nok noen referanser på hva som er kvalitet. Derfor vil nok disse spillerne som blir tatt ut til dette også delta i noen eliteturneringer. For å få synliggjort hva som kreves.

Selv om det ennå er et stykke arbeid som skal gjøres før Larviks «fotballakademi» er oppe og går, er frøet både sådd og vannet i løpet av de to møtene man til nå har hatt. For Christiansens del har de positive tilbakemeldingene vært helt avgjørende for å kunne gå videre.

– Alle måtte være med for at det skulle være noe poeng, og heldigvis har det altså kun vært positive tilbakemeldinger så langt, avslutter han.

Tror på prosjektet: Trond Ringdal i Larvik Turn mener talentsamarbeidet kan bidra til at spillerne kan bli lenger i egne klubber.Arkivfoto: Torgrim Skogheim

Tror på prosjektet: Trond Ringdal i Larvik Turn mener talentsamarbeidet kan bidra til at spillerne kan bli lenger i egne klubber.Arkivfoto: Torgrim Skogheim

– Vi er positive som bare det

Talentsamarbeidet mottas med applaus hos alle klubbene ØP har vært i kontakt med.

– Riktignok er det en liten vei å gå. Det må bli kvalitet i dette. Så skal det også noe økonomi til. Men vi er positive som bare det. Alt som er bra for spillerutvikling er bra for Fotball-Larvik og for Larvik Turn, sier nestleder i fotballstyret på Lovisenlund, Trond Ringdal.

– Kanskje kan prosjektet bidra til at spillerne blir lenger i egne klubber, og ikke drar så tidlig til for eksempel Sandefjord som i dag. At spillerne skal bli i egne klubber tror jeg er nøkkelen for å få dette til.

Bare noen Flo-pasninger, men allikevel en del fotballbarrierer unna, er tonen den samme.

– Vi er selvsagt positive til tiltak som gjør at de som vil bli gode får best mulig vilkår, sier Frams fotballeder Per Olav Helgeland.

– Nå kjenner jeg ikke til finansieringen, og det vil nok koste en god del. Dessuten er det viktig å finne de rette trenerkreftene, et område vi håper at Fram kan bidra. Men dessverre er det for få fra Larvik i toppfotballen, og vi håper jo at et slikt prosjekt vil få opp enda flere talenter.

Positiv: Per Olav Helgeland i Fram håper et samarbeid vil kunne løfte flere larviksspillere opp i toppfotballen.
Arkivfoto: Torgrim Skogheim

Positiv: Per Olav Helgeland i Fram håper et samarbeid vil kunne løfte flere larviksspillere opp i toppfotballen. Arkivfoto: Torgrim Skogheim

Må samkjøres

På Bergeskogen har man de siste årene vist at det nytter. Det unge A-laget har som kjent rykket opp til 3. divisjon. Fotballens nestleder Tom Erik Andersen påpeker aller først at dette samarbeidet ikke bare vil komme den enkelte spiller til gode, men at dette er noe klubbene også vil nyte godt av.

– En felles treningsarena for dem som trenger litt ekstra i larviksfotballen tror jeg klubbene trenger. Vi klarer ofte ikke å gjøre arenaen skarp nok for de aller beste. Her kan man få en arena med høy kompetanse og en varighet som er vanskelig å få til i klubb, og et klubbnøytralt utgangspunkt til samarbeid er vi veldig positive til, sier han.

– Samtidig må dette samkjøres med de andre arenaen som finnes, som SF Ekstra og bylagsaktivitet. Klubbene har allerede noen samarbeidsavtaler som det er viktig at dette ses i sammenheng med, slik at spillernes hverdag går i hop.

Øyvind Jøntvedt, nestleder i Nansets fotballgruppe, mener det er genialt at konseptet «eies» av Thor Heyerdahl vgs.

– Slik kan man se skole og utdanning i forbindelse med idretten. Vi stiller oss veldig positive, sier han.

Kvelde, Sporty, Hedrum og Hvarnes har ikke deltatt på de to møtene som har vært så langt, av ulike årsaker. Hedrum har for eksempel ingen lag på aldersbestemt nivå.

Kveldes fotballeder Thor Richard Pettersen sier imidlertid at de muligens vil henge seg på prosjektet.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om stort og smått som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags