Det kommer frem av årsmøtepapirene som er offentliggjort i forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet i Fram neste uke. Der er det kun en sak på agendaen: Hvordan finansiere investeringsbehovene i Framparken?

Arbeidene med Framhallen er i gang, og planene om et nytt tribuneanlegg er kjent. Tribuneprosjektet er dog nedskalert til flere byggetrinn, og i første omgang ønsker foreningen å bygge midtre del av tribunebygget, på 40 meter. Dette skal inneholde nødvendige garderober samt klubbrom/aktivitetsrom og kontorer for eget bruk.

Første byggetrinn skal gi cirka 640 sitteplasser under tak, og total investering er estimert til 25 millioner kroner. 6,6 av disse skal Fram låne.

Les også: Fram fikk omregulert skøytebanen

Les også: Nå rives Framtribunen

 

Ønsker årsmøtets fullmakt

Tribuneanlegget er imidlertid bare et av flere investeringsbehov som listes opp i papirene. Fram-styret ønsker også å gjøre noe med inngangsportalen og lysanlegget på fotballstadionet. De vil legge kunstgress med undervarme på hovedbanen og sette opp nødvendige gjerder som avgrensning av anlegget.

Det er i den forbindelse at hovedforeningens styre forteller at man allerede har gjort en verdivurdering av «skøytetomta».

«Salg av området vil kunne innbringe ca. 15.000.000. Beløpet er hensyntatt at området p.t. ikke er regulert. Et salg her vil bety at Fram vil kunne realisere nytt kunstgress på hovedbanen omgående og således øke total brukstid på området til tross for bortfall av gresset på «indre bane». Et salg rettet mot fortsatt bruk av området til idrett er ønskelig til tross for at IF Fram ikke har midler til å utvikle området til dette», heter det.

Før man foreslår følgende vedtak: «Hovedstyret ber årsmøtet godkjenne bygging av ny tribune (trinn 1) med total kostnadsramme på 25.000.000,- NOK. Det gis også tillatelse til å oppta lån for å finansiere dette. Som sikkerhet for låneengasjementet gis det långiver pant i Frams/FEAS’ eiendom. Hvis hovedstyret anser at området mellom Hoffs gate og den «nye» gang- og sykkelveien må avhendes for å realisere utbyggingen av stadion og betjene låneforpliktelser, gis HS fullmakt til å selge området til høyeste bud.»

Hovedstyret ønsker altså at det ekstraordinære årsmøtet gir dem fullmakt til å vurdere om et salg blir nødvendig.

Les også: Slik blir nye Framhallen

Les også: Løper han langt nok?

Vil gi mer tid enn noen gang

Styreleder Ragnar Blomquist forteller at de foreløpig ikke har testet ut om det finnes interessenter i tomten.

– Vi er ikke der at vi er parate til å selge, vi får først se hva vi kan få til uten å selge, sier han.

– Skøytetoget har uansett gått. Det vil ikke være plass til en skøytebane mellom den nye gang- og sykkelstien og Hoffs gate. Det sitter nok allikevel langt inne for noen å selge dette området, samtidig som det sitter langt inne for andre å se at området blir liggende som det gjør uten at en ny fotballstadion realiseres.

Hvor Blomquist står er det imidlertid ingen tvil om.

– Jeg tror ikke det er noen vei utenom å måtte realisere noen verdier for å få en mer moderne stadion. Og med en opprustet hovedbane med kunstgress vil det bli mer tid og muligheter til å spille fotball enn noen gang.