– Ingen kan nekte en spiller å ha fotball som yrke. Uavhengig av lønnens størrelse. Derfor kan ikke en amatørkontrakt stå i veien for en spiller som ønsker proffkontrakt med en annen klubb, sier fagsjef Thor Grønnerød i Norges Fotballforbund.
– Og dette er ikke noe nytt. Denne regelen har hatt gyldighet over lang tid, og burde vært kjent, legger Grønnerød til.
Antydet 100.000
Larvik Turn har ikke vært villige til å frigi Frank Pedersen uten en solid økonomisk kompensasjon. Etter det ØP kjenner til forlangte Turn i overkant av 100.000 kroner for Pedersen.
Når ØP konfronterer leder i LTs fotballgruppe, Hans Jørgen Johnsen, med Grønnerøds uttalelser, medgir han at han kjente til bestemmelsen.
– Ja, vi har vel vært klar over det. Men vi har aldri drøftet noe beløp. Overgangssum har ikke vært noe tema for oss, sier Johnsen.
Ønsker ryddig forhold
Til tross for denne noe uventede vending i saken, ønsker Johnsen å forhandle videre med LF.
– Vi ønsker å ha et ryddig forhold til dette. Det håper jeg også Larvik Fotball vil. Så selv om de rent juridisk har retten på sin side, så ønsker vi å sette oss ned sammen med LF for å diskutere en form for kompensasjon, sier Johnsen.
Men leder i Larvik Fotball, Øyvind Sørensen, er ikke særlig interessert i å betale noen form for kompesasjon.
– I følge reglementet kan vi ikke se at Turn har krav på noen kompensasjon for Frank. Dette drøftet vi på styremøtet torsdag. Vi ønsker ikke i utgangspunktet å betale for spillere fra byen. Men det vi kunne ønske var at Turn blir med på en talentsatsing i regi av Vestfold Fotballkrets som skal omhandle hele fylket. Kretsen og de beste klubbene vil stille med ressurser, og vi kunne gjerne tenkt oss Turn med på laget. Vi kunne dratt veksler på den kompetansen Turn har på nettopp dette arbeidet, sier Øyvind Sørensen.