LHK må stole på to sylferske sisteskanser

Yasminee Gluic og Victoria Solli Berg er til sammen 38 år gamle. Med Guro Rundbråten ute er det disse to keeperne LHK må sette sin lit til i de neste to kampene.