Tjølling IF og Tjodalyng skole innleder samarbeid for samle idrettsaktiviteter og skolegang tettere på Tjølling. Søndag arrangerer de den 29. utgaven av Tjøllingmila sammen som et av delprosjektene.

Leder i Tjølling IF, Nils Morten Halvorsen forklarer at de har gått sammen med skolen for å utvikle flere områder for idrettsaktivitet også innenfor skolens områder.

– Vi vil at bygda skal bli en enhet og har flere delprosjekter mellom Tjølling og Tjodalyng skole. Idrettslaget har jobbet over flere år for å få skole, korps, friluft ved jeger og fiskeforening til å jobbe for en en ny tenkemåte for å binde et lite samfunn som Tjølling sammen, forteller Halvorsen. Sammen med skolen leverte de inn en forhåndssøknad på prosjektmidler til kommunen for et år siden. – Vi ønsker å belyse trening og aktivitet fra liten til ung voksen og sette det i system med kultur og skole. Helsesiden er en side ved det der vi kan måle effekt ved å tilrettelegge trening og matvaner i skolen. Den andre siden er familiesituasjonen. Ved å slå flere aktiviteter sammen kan man avlaste en del trykket og få bedre tid på kveldene, sier en engasjert Halvorsen som kunne utdypet videre i timesvis.

Rektor ved Tjodalyng, Guro Rimstad forteller at de har 460 elever hvorav 300 er busselever. Med mye fritidsaktivitet på ettermiddagen og kvelden er det mange som er avhengig av kjøring til og fra.

– Vi er helt i startgropa med dette prosjektet, men er veldig spente. Vi håper å kunne finne gode samarbeidsarenaer som kanskje kan kombinere noen av fritidsaktivitetene som korps og idrett til skolen, forteller Rimstad. Hun tenker eksempelvis på om de kan finne en måte å ta bort tidsleddet mellom skole og ettermiddagsaktivitet. En tanke kan være å tilrettelegge for korps- eller idretttrening rett etter skolen med leksehjelp innimellom økten, og på den måten frigjøre mer tid på kvelden. – Jeg tror vi har mange muligheter til å lykkes når vi har så likt fokus mellom ungdom og oppvekst, sier Rimstad.

Halvorsen går også inn på et eksempel innen andre delprosjekter. Sammen med Vestfold Idrettskrets og ungdomsskolen på Tjodalyng skal man tilby aktivitetslederutdanning gjennom valgfag for 8.-10.klassinger.

– Det vil kunne være en gunstig måte å skape flere trenere til idrettslag eksempelvis, tror Halvorsen. – Det lukter at det kan bli et godt prosjekt og kanskje åpne muligheter for andre samarbeidsområder med mindre organisasjoner som jeger og fiskeforeningen til bygda, istemmer Rimstad. De skal nå ha flere møter med både foreldrearbeidsutvalget og idrettslaget i nær framtid for å tegne ned veien videre.