Nye krav kan gi klubbene økonomisk sjokk: – I verste fall må drift avvikles

Kommunen bevilger penger til kumfilter for å redusere gummigranulat på avveie, men det trengs langt større tiltak for å møte Miljødirektoratets kommende krav.