Endringene i mange nordmenns personlige økonomi har den siste tiden være store. Økte renter, større strømutgifter og økte matvarepriser har påvirket privatøkonomien.

Ikke minst er bekymringen for egen økonomi stor blant mange i disse dager.

I en fersk undersøkelse, gjennomført av Norstat på vegne av Santander Bank, sier over fire av ti at de er mer bekymret for økonomien nå enn tidligere. Det er de under 40 år som er mest bekymret, ifølge undersøkelsen.

Ikke har råd til uforutsette utgifter

Over 30 prosent av de spurte sier de ikke har råd til uforutsette utgifter, som for eksempel reparasjon av bil eller kjøp av vaskemaskin.

Nesten halvparten av de under 40 år sier de ikke har råd til uforutsette utgifter nå. Til sammenligning svarer kun 16 prosent av de over 60 år at de ikke har råd til uforutsette utgifter.

– Dette er en tøff og usikker tid for mange, spesielt for dem som ikke har råd til nødvendige reparasjoner og bytte av nødvendige husholdningsprodukter, som for eksempel en vaskemaskin. Yngre mennesker er mer sannsynlig å være i denne situasjonen da de er i en startfase av livet med stor gjeld og små barn. Denne gruppen er den som mest sannsynlig vil finne det utfordrende å sjonglere høyere kostnader, sier ansvarlig for sparing og innskudd i Santander, Priscilla Halverson.

Hele 74 prosent av de spurte planlegger å spare penger fremover. Og det er flest i de yngre aldersgruppene som planlegger å spare penger.

De eldste sparer i banken

I undersøkelsen svarer over halvparten av de som skal spare penger framover at de skal spare på sparekonto. Fire av ti sier de vil gjøre langsiktige investeringer i aksjer eller fond.

Det er mange flere i de yngre målgruppene som ønsker å spare i aksjer eller fond enn i de eldre målgruppene.

Blant de over 60 år svarer 73 prosent at de vil spare på sparekonto, mens kun 22 prosent i samme aldersgruppe ville spart i aksjer eller fond. I de yngre målgruppene er andelen som ville spart i aksjer eller fond dobbel så stor.

– Ifølge vår statistikk er hele 70 prosent av våre innskuddskunder over 60 år. Nesten 90 prosent av innskuddskundene er over 50 år. Sparekontoen er helt klart noe de eldre kundegruppene foretrekker i langt større grad enn de yngre. De yngre forbrukerne er i større grad vokst opp med mulighetene som finnes i fond og aksjer, og sparer ikke så mye i ordinære sparekonto. Men i undersøkelsen svarer nesten halvparten av de under 29 år at de nå vil spare i sparekonto. Det kan være et tegn på at flere i de yngre målgruppene får øynene opp for tradisjonelle sparekontoer, avslutter Priscilla Halverson.