Kvalitetsklubb er et konsept utviklet av Norges Fotballforbund. Konseptet er et rammeverk for klubbutvikling, og består av hovedområdene aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunn/verdiarbeid. Innenfor hvert område er det en rekke kriterier som klubben må oppfylle for å bli sertifisert.

Stag har jobbet målrettet med Kvalitetsklubb i flere år, og ble som første klubb i Vestfold og en av de første i landet sertifisert på nivå 1 i 2015. I 2017 satte klubben seg mål om å bli sertifisert på nivå 2 innen utgangen av 2019.

Lørdag andre november arrangerte Stag sesongavslutningsfest for trenere, lagledere og andre frivillige. Det var derfor ekstra hyggelig at Vestfold Fotballkrets stilte med 2 representanter for å markere at Stag nå er sertifisert for nivå 2 som klubb nummer seks i Norge.

En meget fornøyd leder av Fotballgruppa, Bjørn Erik Brandsæter Helgeland vil fremheve ett godt teamarbeid i ett meget engasjert styre som jobber mot tydelige samfunnsoppdrag, verdier og mål.

- Vi har et mål om å bli Norges beste tilrettelegger for trenere, lagledere og støtteapparat. Kvalitetsklubb-konseptet bidrar til mer struktur og gjør klubben mindre personavhengig i fremtiden. Siden vi driver en fotballklubb er det viktig at også de sportslige resultatene på ulike nivåer kommer til syne. Også må vi ha det skikkelig moro sammen både på og utenfor banen, sier Brandsæter Helgeland.