Gå til sidens hovedinnhold

Stans Palestinske myndigheters bruk av barnesoldater

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Takk til Grete Thunold og Mahmoud Salah fra Palestinakomiteen i Larvik og Sandefjord, for deres debattinnlegg i Østlands-Posten 13. april som gir Partiet De Kristne (PDK) en mulighet til å svare.

De skriver at Israel plasserer palestinske barn i fengsel, men har ingen kildehenvisninger til sine grove beskyldninger mot Israel. Før jeg skriver om de palestinske barna, vil jeg korrigere premissene som Thunold/Salah bygger sine påstander på.

14. april 1948 opphørte det britiske overherredømme over Palestina, og FN erklærte Israel som en selvstendig stat for de hardt prøvede jødene. Dette godtok ikke omkringliggende land. Egypt, Syria, Irak, Transjordan, Libanon, Saudi-Arabia og Jemen gikk til angrep på Israel. De fleste hadde noen få år tidligere vært et folk under Det Osmanske riket. Mange arabere som bodde i Palestina-området fikk beskjed om å evakuere.

Resultatet ble at jødene fikk et mindre landområde enn hva FN hadde tilbudt dem. Opprinnelig var det jødiske urfolket blitt lovet et landområde av Folkeforbundet, og noe fikk de tilbake i seksdagerskrigen i 1967.

Gjennom Givergruppen til Palestina har Norge og andre vestlige land bidratt som trofaste sponsorer av palestinsk terror mot Israel. Dette sier jeg på grunn av Palestinske myndigheters Pay for Slay-policy som gjennomsyrer hele det palestinske terrorregimet. De palestinske skolene underviser i jødehat. Dette har flere ganger vært tatt opp i Stortinget.

Yasser Arafat døde som mangemilliardær for dem som lurer på hvor Giverlandsgruppens bistandsmidler ble av. Størstedelen ble nok ikke brukt til beste for det palestinske folk. Hvorfor tror dere at Arafat og co. skulle ha omsorg for palestinske barn? PLO og HAMAS bruker mennesker som skjold, og de bruker barn som soldater.

Jeg er enig med Palestinakomiteen i at noen bør ha omsorg for det palestina-arabiske folk, men spørsmålet er om ikke Israel har større omsorg for dem enn palestinske myndigheter.

PDK vil støtte jøders rett til å bosette seg i hele sitt nasjonalhjem etter gjeldende folkerett vedtatt i San Remo i 1922.

PDK vil trekke Norge ut av Giverlandsgruppen, og stanse alle pengeoverføringer til terrororganisasjoner og organisasjoner som er preget av korrupsjon og manglende åpenhet.

PDK vil stanse norsk bistand til UNRWA, og stille krav til arabiske land om å ta ansvar for Palestina- arabiske flyktninger i eget land.

PDK vil flytte den norske ambassaden til Israels hovedstad Jerusalem.

PDK vil sette krav til partene i området om at all terror må opphøre og kreve at omkringliggende land anerkjenner Israels rett til å eksistere i fred og trygghet. PDK vil være pådrivere for en konstruktiv løsning for alle nasjoner i området. For ytterligere informasjon, se partiprogrammet.

Kommentarer til denne saken