Kommunedirektøren innstiller derfor at tiltakene som det skulle avsettes penger til, blir kraftig redusert, eller tas helt bort.

Kommunen skriver at innstrammingen av spillemidler for aktivitetsløyper har direkte påvirkning på budsjettene som var beregnet for Tjodalyng skole, Lardal skole og Lysheim barneskole.

«For Tjodalyng skole foreslås et kutt på 700 000,-, dette tilsvarer et kutt i prosjektet på 10 prosent. På Lardal skole foreslås et kutt på 300 000,-, dette tilsvarer et kutt i prosjektet på 33 prosent. Lysheim må redusere budsjettet med 300 000, tilsvarer 43 prosent. Dette medfører at skolen ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for å bli prioritert,» var første innspill fra kommunedirektøren.

I hovedutvalget ble det så stemt over etter forslag fra kommunedirektøren.

«Det foreslås at Lysheim barnehage tas ut av prosjektet og at budsjettet til Tjodalyng skole og Lardal barneskole reduseres tilsvarende manglende spillemidler,» skriver kommunedirektøren i sitt forslag til vedtak.

Frp og partiet Bedre Larvik kom med et motforslag, men dette ble nedstemt.

«Investeringene til «prosjekt skolegård/bhg» økes med 1,3 millioner, som følge av innstramminger i tildelingskriteriene for spillemidler. Midlene tas fra disposisjonsfondet,» lød deres forslag.

Leit

Styrer Marie Guii-Larsen i Lysheim barnehage er selvsagt lei seg for at det blir kutt i midlene til barnehagen. Men likevel er hun ikke alt for nedslått.

– Det er jo leit, for man vil alltid ønske seg mer midler. Blant annet har vi en veldig stor uteplass som vi ikke har så mye på. Jeg så for meg at vi kunne få litt ekstra ut av den. Blant annet et «høyt og lavt-anlegg», men nå blir ikke det noe av, hvis forslaget til kommunedirektøren blir opprettholdt, sier Marie Guii-Larsen.

Selv om de nå kanskje ikke får gjort det man hadde tanker om å gjøre med uteplassen, henger ikke styreren med hodet.

– Uansett vil det ikke gå ut over barna eller lekeplassen vår. Det var ikke med i planen vår i utgangspunktet, og vi har heller ikke søkt om ekstra midler, forteller Marie Guii-Larsen.

Fornuftig bruk

Siden Larvik kommune får langt mindre tippemidler enn budsjettert, håper Marie Guii-Larsen at man bruker det man får til fornuftige ting.

– Jeg håper at midler og budsjetter blir brukt riktig. Både i barnehage og andre sektorer, spesielt siden man får mindre midler på bruke enn forventet. På mitt budsjett kommer barna først. Da først og fremst bemanning, for vi må ha nok folk på jobb, avslutter Marie Guii-Larsen.

Fornøyd likevel

Rektor Terje Berglie ved Tjodalyng skole mister også et ganske stort beløp. Det var ment brukt til oppgradering av skolegården. Han er likevel ikke så nedslått av meldingen fra kommunen.

– Det er uansett beklagelig at vi får mindre midler, men vi har fått en stor slump med penger. Jeg er veldig glad for at Tjodalyng har fått en såpass stor tildeling av midler, og jeg er veldig fornøyd med at vi har blitt prioritert. Jeg har forståelse for at tallene har blitt justert, sier rektoren.

Han vil gjøre sitt for at de får en fin oppgradering av uteområdene på skolen.

– Midlene skal brukes til oppgradering av uteområdene våre. En opprustning for både barne- og ungdomstrinnet. Blant annet skal vi bruke en del av pengene på lekeapparater på barnetrinnet. Jeg tror dette skal bli bra for vår del, jeg, avslutter Terje Berglie.