Startet nytt selskap i april – nå er alle ansatte permittert

Covid-oppblomstringen har satt en foreløpig stopper for de ambisiøse planene til familien Treschow Hokholt.