Gå til sidens hovedinnhold

Stasjonsplassering, diverse aspekter i diskusjonen

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et aspekt få har viet sin oppmerksomhet til i denne debatten er eiendomsbesitterene.

De som har sine eiendommer båndlagt blir sittende i klistret frem til stasjonen realiseres. Tenk all den eiendomsmassen som p.t. er frosset i påvente av en beslutning.

Kongegata har de beste forutsetninger for parkering og å være knutepunkt. Larviks største parkeringsplass Hammerdalen ligger rett utenfor døren. Og om ønskelig kan man bygge et stort parkeringshus. Politikerne må bare først oppdage at folk kjører bil til stasjonen.

Nå er jo både Bergeløkka og Bommestad (det er samme linjeføring bare med stasjon i hver sin ende av linjeføringen) avvist på teknisk grunnlag av Bane NOR.

Kan noen fortelle Bane Nor hvordan de skal komme seg over / forbi trafikkmaskinen som bygges der? Bane Nors tekniske eksperter har vurdert innspillet fra Fjellanger & co og avvist det på teknisk grunnlag. Det lar seg ikke gjøre. Dessuten ødelegger det Bøkeskogen. Linjene må gå på bro forbi Bøkeskogen for å komme høyt nok opp. Og bropilarer ned til "gamle" E18. Det reduserer verdien av Bøkeskogen og umuliggjør dessuten planen om å forbinde Bøkeskogen med Farris der Vegvesenet lagde lang miljøtunell som skulle dekkes med jord og beplantes med bøketrær. Det går ikke hvis et tog skal forbi på samme sted. Så i stedet for økt bruksverdi av Bøkeskogen, får vi redusert bruksverdi av Bøkeskogen. Og det for all fremtid. Bygg kan erstattes.

Når det gjelder Elveveien forstår jeg det slik at dette er avvist pga grunnforhold. Eksempelvis var jo den første tanken å ha stasjon under torget. Gikk ikke pga grunnforhold. Så Lilletorget. Gikk heller ikke.

Man kan ikke trekke toglinjer hvorsomhelst under Larvik pga dårlige grunnforhold og kvikkleire. Så hvor skal sporene gå under Larvik? Og ikke minst, hvor skal sporene komme ut hen for å gå inn i ny tunell i Martineåsen?

Dette har Bane Nor vurdert og avvist.

Så om man utsetter saken i mange år og lager masse nye utredninger, vil man allikevel til syvende og sist bare komme tilbake til de to alternativene som var fysisk mulig å gjennomføre.

Og det eneste man har oppnådd ved å utsette saken i årevis er å utsette de skadelidende for forlengede plager, og å lamme investeringsviljen i Larvik, slik at folk heller etablerer seg andre mer forutsigbare steder.

Nå må vinglete politikere og andre våkne opp av dvalen og innse realitetene. Og det er at valget står mellom Kongegata og indre havn. Og det valget må tas NÅ!

Så når respektive politikere har presentert Bergeløkka, Bommestad og Elveveien i kommunestyret i juni og blitt nedstemt, så må de innse at de må bestemme seg for om de vil gå for Kongegata eller indre havn. Og den beslutningen bør de ha gjort opp for seg selv FØR kommunestyremøtet i juni. For det er greit at de vil profilere seg i valgkampøyesmed, men de må være realistiske nok til å forstå at de vil bli nedstemt. Og må da ha et sekundært standpunkt.

Og da har jeg tiltro til at flertallet i kommunestyret er opplyste nok og forutseende nok til å velge Kongegata. -Som uansett er det beste alternativet, om alle alternativ var mulig å gjennomføre.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.