Gå til sidens hovedinnhold

Stasjonsplassering, fra hemsko til mulighet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bjørn Storm Halvorsen har i ØP for onsdag et reflektert, godt underbygd innlegg ang. togets rolle som kommunikasjonsmiddel, og derav følgende konsekvenser for plassering av jernbanestasjon. Jeg vil følge opp med noen presiseringer og kommentarer.

For det første er togets, og alle kommunikasjonsmidlers. viktigste oppgave å bringe folk (og varer) fra det stedet de er til det stedet de skal. For det andre er toget (bare) et ledd i et nettverk av transportmidler, hvor tog, fly, buss, båt, privatbiler og andre framkomstmidler spiller sammen. Togets rolle i dette nettverket er, og vil i økende grad være, et reisemiddel for mellomlange og lange avstander. Toget egner seg ikke for de korteste reisene, fordi:

1) Et togsett veier flere 100 tonn. Det tar tid, og ikke minst energi, å få et slikt togsett opp i full hastighet (250 km/time). Hvis strekningen mellom stasjonene blir for liten, rekker ikke toget å komme opp i full hastighet, før det må bremse ned igjen.

2) Toget kan aldri bli et «fra dør til dør-alternativ». Jernbanenettet i Norge er altfor glissent til det. På kortere reiser kan ventetida ved overgang fra ett transportmiddel til et annet bli lengre enn selve transporttida.

Stasjonen blir altså, som jeg har presisert i tidligere innlegg, et knutepunkt, hvor tog, busser, drosjer, privatbiler, elsykler og andre framkomstmidler møtes. Hvordan en skal få plass til en slik terminal i sentrum, er for meg ei gåte. I tilfelle må en mye større del av husa i sentrum rives, enn det Jernbaneverket har vist i sin skisse. Da blir det ikke mye igjen av dagens sentrum!

Storm Halvorsen nevner den nye stasjonen på Skoppum som et eksempel på hvordan framtidas stasjoner vil se ut. Med enkel tilgang for busser som kan bringe folk til og fra der de bor, og med store arealer for parkering. Kanskje beslutningstakere i Larvik burde ta en tur til Skoppum? Hvis det ikke blir en lett tilgjengelig stasjon i Larvik, er det store muligheter for at trafikanter fra Larvik vil kjøre 30 min. med bil (elektrisk) til Skoppum og ta toget til Oslo derfra!

Larvik har også muligheter for å få til en trafikkterminal innen sine grenser, men da må en ut av sentrumskjernen. Ved Lågen er det ganske store ubebygde arealer, og Lågen ligger i retning Oslo. Trolig skal 80–90 % av trafikken fra Larvik stasjon i retning Oslo.

Jeg tror videre det er viktig å være klar over, som Storm Halvorsen påpeker, at denne jernbanen i framtida blir en del av den nye Sørlandsbanen, med endestasjon i Stavanger. Fjerntogene vil bare stoppe på noen få, utvalgte stasjoner. Larvik vil stå sterkere i konkurransen om disse stoppene hvis vi kan by på en terminal, med gode forbindelser fra stasjonen til et større område.

En felles stasjon for Larvik og Sandefjord vil absolutt være et aktuelt alternativ.

En utredning av stasjonsalternativer utafor sentrum må komme. Men det viktigste nå, er å få en avgjørelse om at stasjonen ikke skal ligge i sentrum. Dermed slipper huseiere og forretningsdrivende i Larvik sentrum å leve i uvisse om hva som skjer, ennå i mange år framover. Slik det er nå, er det, naturlig nok, ingen som vil investere der hvor jernbane og stasjon er planlagt. En kan trygt si at stasjonsplanene har lagt ei død hånd over sentrum.

Storm Halvorsen påpeker i sitt innlegg at det er ganske mange år siden en begynte å arbeide med planene om ny jernbane gjennom Larvik. Jeg slutter meg til hans påstand om at tida nå er moden for å tenke nytt. Håper bare at det ikke står for mye prestisje i veien.

Kommentarer til denne saken